กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 จัดการแข่งขันวันที่ 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2528มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 55 31 36 122
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 40 32 32 104
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 32 28 77

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 11

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2528)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 13

(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)