กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 จัดการแข่งขันวันที่ 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2528มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 55 31 36 122
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 40 32 32 104
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 32 28 77

อ้างอิงแก้ไข