กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จัดการแข่งขันวันที่ 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2527จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 11
เจ้าภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมเข้าร่วม13 สถาบัน
กีฬา18 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด24 ตุลาคม 2526 (2526-10-24)
พิธีปิด31 ตุลาคม 2526 (2526-10-31)

การแข่งขันครั้งนี้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้กำหนดคุณสมบัติของนักกีฬา ดังนี้

  • สำหรับปริญญาตรี เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
  • สำหรับสูงกว่าปริญญาตรี เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 เป็นต้นมา

สรุปเหรียญการแข่งขัน

แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 65 47 43 155
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 39 41 27 107
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 21 30 67

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 10

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2527)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)