กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 จัดการแข่งขันวันที่ 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2526มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 10
เจ้าภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีมเข้าร่วม13 สถาบัน
กีฬา17 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด24 ตุลาคม 2525 (2525-10-24)
พิธีปิด31 ตุลาคม 2525 (2525-10-31)

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 49 32 27 108
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 26 26 77
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 20 35 74

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 9

(เจ้าภาพร่วม 5 มหาวิทยาลัย)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2526)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 11

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)