การแข่งขันในทางอาวุธ

การแข่งขันในทางอาวุธ (อังกฤษ: arms race) ในการใช้ดั้งเดิม เป็นการแข่งขันระหว่างภาคีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปเพื่อมีกองทัพดีที่สุด แต่ละฝ่ายแข่งขันเพื่อผลิตอาวุธจำนวนมากขึ้น กองทัพยิ่งใหญ่ขึ้น เทคโนโลยีทางทหารที่เหนือกว่า เป็นต้น

อเล็กซ์ อัพทอน (Alex Upton) ผู้เชี่ยวชาญความขัดแย้งระหว่างประเทศ นิยามคำนี้ว่า "การเข้าร่วมของรัฐชาติตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปในการเพิ่มขึ้นอย่างแข่งขันหรือโต้ตอบอย่างชัดเจนในปริมาณหรือคุณภาพของปัจจัยสงครามและ/หรือผู้ที่มีความพร้อมทางทหาร (person under arms)"[1]

คำนี้ยังใช้อธิบายสถานการณ์แข่งขัน ที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ประสบความสำเร็จมากกว่าคู่แข่งของตนเท่านั้นด้วย

การแข่งขันอาวุธนาวี แก้

การแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์ แก้

  • การแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์อเมริกา-โซเวียต
  • การแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์อินเดีย-ปากีสถาน
  • การแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์สมาชิกถาวร (อเมริกา, รัสเซีย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน)

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Smith, Theresa Clair (1980). "Arms Race Instability and War". Journal of Conflict Resolution. 24 (2): 253–284. doi:10.1177/002200278002400204.