การประชุมสุดยอดกลุ่ม 8 ครั้งที่ 36

การประชุมสุดยอดกลุ่ม 8 ครั้งที่ 36 จัดขึ้นในฮันตส์วิลล์ รัฐออนแทรีโอ[1] จากวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งจะเป็นการประชุมสุดยอดกลุ่ม 8 ซึ่งแคนาดาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่ห้านับตั้งแต่ ค.ศ. 1976[2] การประชุมสุดยอดกลุ่ม 8 ได้กลายมาเป็นโอกาสสำหรับองค์การสาธารณประโยชน์ นักเคลื่อนไหวและกลุ่มสังคมจำนวนมากที่จะร่วมชุมนุมกันและอภิปรายถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ[3] ธีมของการประชุมครั้งนี้ คือ "การฟื้นฟูและการเริ่มต้นใหม่"[4]

หลังการประชุมครั้งนี้ จะมีการประชุมสุดยอดกลุ่ม 20 ต่อในเมืองโทรอนโต

ผู้นำในการประชุมแก้ไข

กลุ่ม 8 เป็นการประชุมประจำปีอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำแคนาดา คณะกรรมธิการยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา[5] ฝรั่งเศสคาดหวังว่ากลุ่ม 8 จะขยายเพิ่มเป็นกลุ่ม 14 ซึ่งรวมไปถึงบราซิล อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ เม็กซิโก และอีก 1 ประเทศมุสลิม[6]

การประชุมครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกสำหรับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เดวิด แคเมอรอน และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาโอโตะ คัง

ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม 8 หลักแก้ไข

ประเทศผู้เข้าร่วมประชุมเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น "สมาชิกแกนกลาง" ของการประชุมระหว่างประเทศ:[7]

ผู้นำที่ได้รับเชิญ (มีส่วนร่วมบางส่วน)แก้ไข

ผู้นำของชาติจำนวนหนึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและมีส่วนร่วมบางอย่างในกิจกรรมการประชุมสุดยอดกลุ่ม 8[6]

ผู้นำกลุ่ม 8+5แก้ไข

กลุ่ม 8+5 เป็นชื่อเรียกของประเทศกลุ่ม 8 และประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด 5 อันดับ[6]

ผู้นำอื่นแก้ไข

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแคนาดายังได้เชิญผู้นำประเทศแอฟริกาเข้าร่วมการประชุมด้วยอีกจำนวนหนึ่ง[4]

ประธานองค์การระหว่างประเทศแก้ไข

ประธานขององค์การระหว่างประเทศหลักได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม อันประกอบด้วย[6]:

ประเด็นปัญหาแก้ไข

การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีเจตนาที่จะใช้เป็นที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิก และในทางปฏิบัติแล้ว การประชุมสุดยอดยังเป็นโอกาสสำหรับประเทศสมาชิกที่จะให้กำลังใจระหว่างกันในการเผชิญหน้ากับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจอันยากลำบาก[12] แคนาดามุ่งประเด็นไปยัง (1) เศรษฐกิจ (2) การปฏิรูปภาคส่วนการคลัง (3) การทำให้ชาติทวีปยุโรปออกมาตรการเพื่อคืนเสถียรภาพทางการเงิน[13]

บรรณานุกรมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข