การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1971

การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1971 เป็นการประกวดร้องเพลงโดยจัดขึ้นที่เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ จัดขึ้นโดยสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป โดยมีเพลงที่เข้าประกวด 18 เพลง 18 ประเทศ โดยเพลงที่ชนะคือ Un banc, un arbre, une rue ขับร้องโดย Séverine ตัวแทนจากโมนาโก

การออกอากาศแก้ไข

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติไอร์แลนด์ เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศ โดยออกอากาศไปยังประเทศดังต่อไปนี้

ประเทศที่เข้าร่วมแก้ไข

ประเทศที่ไม่เข้าร่วมในปีนี้

หลายเลข ประเทศ ภาษา ศิลปน เพลง คำแปลชื่อเพลงในภาษาอังกฤษ อันดับ คะแนน
01   ออสเตรีย เวียนนา Marianne Mendt "Musik" Music 16 66
02   มอลตา มอลตา Joe Grech "Marija l-Maltija" Mary, the Maltese girl 18 52
03   โมนาโก ฝรั่งเศส Séverine "Un banc, un arbre, une rue" A bench, a tree, a street 1 128
04   สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส Peter, Sue and Marc "Les illusions de nos vingt ans" The illusions of our youth 12 78
05   เยอรมนี เยอรมัน Katja Ebstein "Diese Welt" This world 3 100
06   สเปน สเปน Karina "En un mundo nuevo" In a new world 2 116
07   ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส Serge Lama "Un jardin sur la terre" A garden on earth 10 82
08   ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส Monique Melsen "Pomme, pomme, pomme" Apple, apple, apple 13 70
09   สหราชอาณาจักร อังกฤษ Clodagh Rodgers "Jack In The Box" 4 98
10   เบลเยี่ยม ดัตช์ Lily Castel & Jacques Raymond "Goeiemorgen, morgen" Good morning, morning 14 68
11   อิตาลี อิตาลี Massimo Ranieri "L'amore è un attimo" Love is a moment 5 91
12   สวีเดน สวีเดน Family Four "Vita vidder" White horizons 6 85
13   ไอร์แลนด์ อังกฤษ Angela Farrell "One Day Love" 11 79
14   เนเธอร์แลนด์ ดัตช์ Saskia & Serge "Tijd" Time 6 85
15   โปรตุเกส โปรตุเกส Tonicha "Menina do alto da serra" High ridge girl 9 83
16   ยูโกสลาเวีย โครเอเชีย Krunoslav Slabinac "Tvoj dječak je tužan" Your boy is sad 14 68
17   ฟินแลนด์ ฟินแลนด์ Markku Aro & Koivistolaiset "Tie uuteen päivään" A way to a new day 8 84
18   นอร์เวย์ นอร์เวย์ Hanne Krogh "Lykken er" Happiness is 17 65

กระดานคะแนนแก้ไข

กรรมการจาก
คะแนนรวม AT MT MC CH DE ES FR LU UK BE IT SE IE NL PT YU FI NO
โหวตให้ ออสเตรีย 66 3 5 2 7 2 3 2 3 3 6 4 6 3 5 4 3 5
มอลตา 52 4 2 2 3 5 3 2 3 4 4 2 4 5 2 2 3 2
โมนาโก 128 4 5 10 10 2 8 4 8 10 4 10 9 9 8 10 7 10
สวิตเซอร์แลนด์ 78 5 5 4 6 2 6 2 6 3 7 4 5 5 6 4 4 4
เยอรมนี 100 6 5 7 6 8 8 2 6 7 6 6 5 5 7 7 5 4
สเปน 116 4 8 10 5 7 10 4 7 4 5 6 9 6 7 7 9 8
ฝรั่งเศส 82 3 2 8 8 5 5 2 5 3 4 4 6 9 5 5 3 5
ลักเซมเบิร์ก 70 2 7 6 3 2 4 5 6 3 3 2 5 3 6 4 5 4
สหราชอาณาจักร 98 4 8 8 6 5 2 8 4 8 3 5 7 5 7 6 6 6
เบลเยี่ยม 68 3 2 5 4 2 2 5 2 6 3 5 4 6 6 3 6 4
อิตาลี 91 4 6 9 8 6 6 9 2 6 2 7 6 2 3 8 2 5
สวีเดน 85 7 4 4 9 4 2 5 2 5 6 6 3 9 3 6 4 6
ไอร์แลนด์ 79 7 6 6 3 4 5 7 2 6 3 6 2 5 4 5 4 4
เนเธอร์แลนด์ 85 6 2 6 5 4 5 7 2 5 2 2 6 5 9 5 6 8
โปรตุเกส 83 4 3 6 2 5 10 8 5 6 4 4 2 3 5 6 5 5
ยูโกสลาเวีย 68 6 2 4 2 7 6 6 2 3 2 5 2 5 4 4 3 5
ฟินแลนด์ 84 4 4 4 4 4 3 4 2 10 10 2 4 6 3 8 6 6
นอร์เวย์ 65 3 3 6 4 2 2 5 2 7 6 2 2 7 2 5 4 3

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข