การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1962

การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1962 เป็นการประกวดครั้งแรกโดยจัดขึ้นที่เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก จัดขึ้นโดยสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป โดยมีเพลงที่เข้าประกวด 16 เพลง 16 ประเทศ โดยเพลงที่ชนะคือ Un premier amour ขับร้องโดย Isabelle Aubret ตัวแทนจากฝรั่งเศส

การออกอากาศแก้ไข

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติลักเซมเบิร์ก เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศ โดยออกอากาศไปยังประเทศดังต่อไปนี้

ประเทศที่เข้าร่วมแก้ไข

หลายเลข ประเทศ ภาษา ศิลปน เพลง คำแปลชื่อเพลงในภาษาอังกฤษ อันดับ คะแนน
01   ฟินแลนด์ ฟินแลนด์ Marion Rung "Tipi-tii" Chirpy chirp 7 4
02   เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส Fud Leclerc "Ton nom" Your name 13 0
03   สเปน สเปน Victor Balaguer "Llámame" Call me 13 0
04   ออสเตรีย เยอรมัน Eleonore Schwarz "Nur in der Wiener Luft" Only in the Vienna air 13 0
05   เดนมาร์ก เดนมาร์ก Ellen Winther "Vuggevise" Lullaby 10 2
06   สวีเดน สวีเดน Inger Berggren "Sol och vår" Sun and spring 7 4
07   เยอรมนี เยอรมัน Conny Froboess "Zwei kleine Italiener" Two little Italians 6 9
08   เนเธอร์แลนด์ ดัตช์ De Spelbrekers "Katinka" 13 0
09   ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส Isabelle Aubret "Un premier amour" A first love 1 26
10   นอร์เวย์ นอร์เวย์ Inger Jacobsen "Kom sol, kom regn" Come sun, come rain 10 2
11   สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส Jean Philippe "Le retour" The return 10 2
12   ยูโกสลาเวีย เซอร์เบีย Lola Novaković "Ne pali svetlo u sumrak"
(Не пали светло у сумрак)
Don't turn the lights on at twilight 4 10
13   สหราชอาณาจักร อังกฤษ Ronnie Carroll "Ring-A-Ding Girl" 4 10
14   ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส Camillo Felgen "Petit bonhomme" Little chap 3 11
15   อิตาลี อิตาลี Claudio Villa "Addio, addio" Goodbye, goodbye 9 3
16   โมนาโก ฝรั่งเศส François Deguelt "Dis rien" Say nothing 2 13

กระดานคะแนนแก้ไข

กรรมการจาก
คะแนนรวม FI BE ES AT DK SE DE NL FR NO CH YU UK LU IT MC
โหวตให้ ฟินแลนด์ 4 1 3
เบลเยี่ยม 0
สเปน 0
ออสเตรีย 0
เดนมาร์ก 2 1 1
สวีเดน 4 3 1
เยอรมนี 9 2 1 2 2 2
เนเธอร์แลนด์ 0
ฝรั่งเศส 26 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 1
นอร์เวย์ 2 2
สวิตเซอร์แลนด์ 2 2
ยูโกสลาเวีย 10 1 1 2 3 3
สหราชอาณาจักร 10 3 1 2 2 2
ลักเซมเบิร์ก 11 3 3 1 1 3
อิตาลี 3 1 2
โมนาโก 13 3 1 3 1 2 3
The table is ordered by appearance

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข