กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นเดือนที่ 9 ของปี พ.ศ. 2555 วันแรกของเดือนเป็นวันเสาร์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอาทิตย์