กองทัพประชาชนเวียดนาม

(เปลี่ยนทางจาก กองทัพเวียดนาม)

กองทัพประชาชนเวียดนาม (เวียดนาม: Quân đội Nhân dân Việt Nam) เป็นชื่อกองทัพในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันประเทศ กองทัพประชาชนเวียดนามมีลักษณะคล้ายกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เนื่องจากมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคอยดูแล

กองทัพประชาชนเวียดนาม
Quân đội Nhân dân Việt Nam
ตรากองทัพประชาชนเวียดนาม
ก่อตั้ง22 ธันวาคม 1944
เหล่า กองทัพบก
กำลังความปลอดภัยสาธารณะ
กำลังประชาชน
กองบัญชาการฮานอย เวียดนาม
กำลังพล
อายุเริ่มบรรจุ18–25 ปี
การเกณฑ์18 เดือน
ประชากร
วัยบรรจุ
21,341,813 คน, อายุ 15–49 (2010)
ประชากร
ฉกรรจ์
16,032,358 คน, อายุ 15–49 (2010)
ประชากรวัยถึงขั้น
ประจำการทุกปี
915,572 (2010)
ยอดประจำการ584,000 นาย
ยอดสำรอง5,000,000 นาย
ยอดกำลังนอกประเทศ กัมพูชา 6,000 คน
รายจ่าย
งบประมาณ2,400 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (อันดับที่ 52)
ร้อยละต่อจีดีพี2.5% (2009)
อุตสาหกรรม
แหล่งผลิตในประเทศHong Ha shipbuilding company (Z173)

189 Shipbuilding Company
Song Thu Shipbuilding Company (Z124)
Service Flight Coporation
Group 559
15 company
Precision Engineering 17 company (Z117)

Ba Son trust-company
แหล่งผลิตนอกประเทศ สหภาพโซเวียต
 อินเดีย
 สวิตเซอร์แลนด์
 อิสราเอล
 เยอรมนีตะวันออก
 เชโกสโลวาเกีย
 สวีเดน
 เกาหลีใต้
 สหรัฐ
 ฝรั่งเศส
 คิวบา
มูลค่านำเข้าต่อปี สหภาพโซเวียต
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติประวัติศาสตร์ทางทหารของเวียดนาม
ยศยศทหารเวียดนาม
ลำดับเกียรติเครื่องอิสริยาภรณ์เวียดนาม

ดูเพิ่ม แก้