กล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส

กล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (อังกฤษ: Abductor pollicis longus) เป็นกล้ามเนื้อที่ทอดตัวอยู่ใต้กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์ (supinator) และบางครั้งอาจรวมเข้าอยู่ด้วยกัน

กล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส
(Abductor pollicis longus muscle)
Gray1231.png
ด้านหน้าของรยางค์บนข้างขวา (กล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัสอยู่ทางด้านบนซ้ายของภาพ)
Gray424.png
แผ่นเมือกของเอ็นกล้ามเนื้อด้านหลังของข้อมือ (กล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัสและเบรวิสอยู่ตรงกลางภาพด้านขวา เข้าสู่นิ้วโป้ง)
ละติน musculus abductor pollicis longus
Gray's subject #125 455
จุดเกาะต้น กระดูกอัลนา, สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกเรเดียส
จุดเกาะปลาย กระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 1
หลอดเลือดแดง
เส้นประสาท เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
หน้าที่ กางและเหยียดนิ้วหัวแม่มือ
กล้ามเนื้อต้าน กล้ามเนื้อแอดดักเตอร์ พอลิซิส
Dorlands/
Elsevier
m_22/12548315

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายแก้ไข

กล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัสมีจุดเกาะต้นที่ส่วนด้านข้างของพื้นผิวด้านหลังของตัวกระดูกอัลนา (ulna) ใต้ต่อจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อแอนโคเนียส (Anconæus) และยังมีจุดเกาะต้นที่เอ็นเยื่อระหว่างกระดูก (interosseous membrane) และจากตรงกลาง 1/3 ของพื้นผิวด้านหลังของตัวกระดูกเรเดียส

กล้ามเนื้อนี้ทอดตัวเฉียงลงและไปด้านข้าง และกลายเป็นเอ็นกล้ามเนื้อ วิ่งผ่านร่องที่อยู่ด้านข้างของปลายล่างกระดูกเรเดียสร่วมกับเอ็นกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส (Extensor pollicis brevis) และเข้าไปเกาะปลายที่ด้านเรเดียลของฐานของกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 1

ในบางครั้งเอ็นนี้อาจแบ่งเป็น 2 แผ่นใกล้กับจุดเกาะปลาย อันหนึ่งไปยังกระดูกทราพีเซียม (trapezium) และอีกอันหนึ่งรวมไปกับจุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส เบรวิส (Abductor pollicis brevis)

หน้าที่แก้ไข

หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัสคือการกาง (Abduction) นิ้วหัวแม่มือออกจากฝ่ามือ หน้าที่ที่ต่อเนื่องกันคือช่วยในการเหยียด (extend) และกางข้อมือ

ความแปรผันแก้ไข

อาจพบกล้ามเนื้อและเอ็นนี้เพิ่มขึ้นมา โดยมีจุดเกาะปลายของเอ็นที่เกินนี้ที่กระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 1, กระดูกทราพีเซียม, หรือที่กล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส เบรวิส หรือออพโพเนนส์ พอลิซิส

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข