สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกเรเดียส

สไตลอยด์ โพรเซส (อังกฤษ: Styloid process) อยู่บริเวณพื้นผิวด้านข้าง (lateral surface) ของกระดูกเรเดียส มีลักษณะยาวในแนวเฉียงลงล่างไปยังส่วนยื่นที่แข็งแรง รูปทรงกรวย ซึ่งที่ฐานของสไตลอยด์ โพรเซสเป็นจุดเกาะของเอ็นกล้ามเนื้อเบรคิโอเรเดียลิส (brachioradialis) และที่ยอดของสไตลอยด์ โพรเซสเป็นจุดเกาะของเอ็นเรเดียลคอลแลทเทอรัลของข้อมือ

สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกเรเดียส
(Radial styloid process)
มุมมองด้านหน้าของกระดูกปลายแขนข้างซ้าย (สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกเรเดียสอยู่ด้านล่างของภาพทางขวา)
แผนภาพแสดงกระดูกแขนของมนุษย์
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินprocessus styloideus radii
TA98A02.4.05.015
TA21225
FMA23524
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

ส่วนพื้นผิวด้านข้างของสไตลอยด์ โพรเซสเป็นร่องแบนๆ สำหรับเอ็นของกล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (abductor pollicis longus) และ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส (extensor pollicis brevis)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้