กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส (อังกฤษ: Extensor pollicis brevis) เป็นกล้ามเนื้อที่ทอดตัวอยู่ด้านใกล้กลางของกล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (Abductor pollicis longus)

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส
(Extensor pollicis brevis muscle)
ด้านหน้าของรยางค์บนข้างขวา (กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิสอยู่ด้านบนซ้ายของภาพ)
พื้นผิวด้านหลังของปลายแขน แสดงกล้ามเนื้อชั้นลึก (กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิสอยู่ทางด้านซ้ายของภาพ)
รายละเอียด
จุดยึดกระดูกเรเดียส
จุดเกาะกระดูกนิ้วมือท่อนต้นของนิ้วหัวแม่มือ
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
ประสาทเส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
การกระทำเหยียดนิ้วหัวแม่มือที่ข้อต่อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมือ
ตัวต้านกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส, กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส เบรวิส
ตัวระบุ
ภาษาละตินmusculus extensor pollicis brevis
TA98A04.6.02.050
TA22518
FMA38518
ศัพท์ทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อ

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย แก้

จุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อนี้มาจากพื้นผิวด้านหลังของส่วนกลางของกระดูกเรเดียส และจากเอ็นเยื่อระหว่างกระดูก (interosseous membrane)

กล้ามเนื้อนี้ทอดตัวคล้ายกับกล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (Abductor pollicis longus) โดยเอ็นกล้ามเนื้อนี้จะผ่านร่องเดียวกันที่อยู่ด้านข้างของปลายล่างกระดูกเรเดียส และเข้าเกาะปลายที่กระดูกนิ้วมือท่อนแรกของนิ้วหัวแม่มือ

หน้าที่ แก้

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิสทำหน้าที่เหยียดกระดูกนิ้วมือท่อนต้นของนิ้วหัวแม่มือ

ความแปรผัน แก้

ในบางคนอาจไม่มีกล้ามเนื้อนี้ หรือเอ็นอาจไปรวมกับเอ็นกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส ลองกัส (Extensor pollicis longus)

ภาพอื่นๆ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้