กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส (อังกฤษ: flexor pollicis longus, FPL) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในปลายแขน (forearm) และมือ ที่ทำหน้าที่งอนิ้วหัวแม่มือ กล้ามเนื้อนี้วางตัวอยู่ในระนาบเดียวกันกับกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส (flexor digitorum profundus)

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส
(Flexor pollicis longus muscle)
กล้ามเนื้อชั้นลึกในด้านหน้าของปลายแขน (กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัสแสดงด้วยสีน้ำเงิน)
รายละเอียด
จุดยึดด้านใกล้กลาง 2/4 ของพื้นผิวด้านฝ่ามือของกระดูกเรเดียสติดกับเอ็นเยื่อระหว่างกระดูกของปลายแขน (อาจพบว่ามีจุดเกาะต้นเล็กๆ บนปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกอัลนา)
จุดเกาะฐานของกระดูกนิ่วมือท่อนปลายของนิ้วหัวแม่มือ
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
ประสาทเส้นประสาทแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (แขนงของเส้นประสาทมีเดียน) (C8, T1)
การกระทำงอนิ้วหัวแม่มือ
ตัวต้านกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส, กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส ลองกัส
ตัวระบุ
ภาษาละตินmusculus flexor pollicis longus
TA98A04.6.02.037
TA22492
FMA38481
ศัพท์ทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อ

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย

แก้

กล้ามเนื้อนี้มีจุดเกาะเริ่มมาจากร่องพื้นผิวด้านหน้าของตัวกระดูกเรเดียส จุดเกาะต้นเริ่มจากบริเวณใต้ต่อปุ่มนูนเรเดียส (radial tuberosity) และแนวเฉียงของกระดูกเรเดียส (oblique line of the radius) ไปจนจรดกล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ ควอดราตัส (pronator quadratus)

นอกจากนี้จุดเกาะต้นยังออกมาจากบริเวณที่ติดกับเอ็นเยื่อระหว่างกระดูกของปลายแขน (interosseous membrane of the forearm) และโดยเป็นแผ่นเอ็นอ้วนๆ (fleshy slip) เกาะจากขอบด้านใกล้กลางของโคโรนอยด์ โพรเซส (coronoid process) ของกระดูกอัลนา (ulna) หรือจากปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ (medial epicondyle) ของกระดูกต้นแขน (humerus)

ใยกล้ามเนื้อนี้จะกลายเป็นเอ็นแบนๆ ผ่านใต้เฟลกเซอร์ เรตินาคิวลัมของมือ (flexor retinaculum) ผ่านคาร์ปัล ทันเนล (carpal tunnel) แล้วลอดอยู่ระหว่างปลายจุดเกาะด้านข้าง (lateral head) ของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส เบรวิส (flexor pollicis brevis) และส่วนเฉียง (oblique part) ของกล้ามเนื้อแอดดักเตอร์ พอลิซิส (adductor pollicis) แล้วจึงเข้าสู่ช่อง osseoaponeurotic canal เช่นเดียวกับเอ็นกล้ามเนื้อกลุ่มงอนิ้วมืออันอื่นๆ แล้วไปเกาะปลายกับฐานของกระดูกนิ่วมือท่อนปลาย (distal phalanx) ของนิ้วหัวแม่มือ

ความสัมพันธ์

แก้

เส้นประสาทแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (anterior interosseous nerve) ซึ่งเป็นแขนงของเส้นประสาทมีเดียน (median nerve) และหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส (anterior interosseous artery and vein) ผ่านด้านหน้าของเอ็นเยื่อระหว่างกระดูกของปลายแขนไปทางด้านล่าง ระหว่างกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัสและกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส (flexor digitorum profundus)

การบาดเจ็บต่อเอ็นกล้ามเนื้อนี้มักจะหายได้ยากเนื่องจากมีเลือดมาเลี้ยงอย่างจำกัด

หน้าที่

แก้

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัสเป็นกล้ามเนื้อทำหน้าที่งอกระดูกนิ้วหัวแม่มือ เมื่อนิ้วหัวแม่มืองอ กล้ามเนื้อนี้จะช่วยงอข้อมือ

ความแปรผัน

แก้

แผ่นกล้ามเนื้ออาจเชื่อมกับกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส (flexor digitorum superficialis) , กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม โปรฟันดัส (flexor digitorum profundus) , หรือ กล้ามเนื้อโปรเนเตอร์ เทเรส (pronator teres) หรือบางครั้งอาจพบเอ็นที่เกินมาไปเกาะกับกระดูกของนิ้วชี้

ภาพอื่นๆ

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้