กมล วรรณประภา เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์

กมล วรรณประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม 2516 – 22 พฤษภาคม 2517
นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้าจอมพล ประภาส จารุเสถียร
ถัดไปพลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม 2515 – 14 ตุลาคม 2516
นายกรัฐมนตรีจอมพล ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้าหลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์)
ถัดไปประกอบ หุตะสิงห์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มกราคม พ.ศ. 2453
เสียชีวิต1 สิงหาคม พ.ศ. 2537 (84 ปี)
คู่สมรสถาวรศิริ ณ นคร (หย่า)

และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร

ประวัติ

แก้

กมล วรรณประภา เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดคือ อธิบดีกรมอัยการ และเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพ.ศ. 2511[1]

ในการก่อการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2514 โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร เขาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ ๓" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-04-13.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๗
  3. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๗๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑๕, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘