ตัวอักษร Ë (ตัวเล็ก: ë) เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน E ที่มีen:Diaeresis อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดยสัญลักษณ์ [ə]

ภาษาแก้ไข

Ë เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาแอลเบเนีย ภาษาคาชูเบียน และ ภาษาลาดิน

ภาษายกเว้นแก้ไข
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาลักเซมเบิร์ก
ภาษาดัตช์

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มตัวอักษร
Ä
E
Ê
É
Ē
Ï
Ö
Ü
Ÿ