ตัวอักษร Ê (ตัวเล็ก: ê) เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน E ที่มีเซอร์คัมเฟล็กซ์ (circumflex) อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดย [e]

ภาษาเวียดนามแก้ไข

Ê เป็นอักษรละตินของภาษาเวียดนามที่เป็นการใส่วรรณยุกต์ห้าอย่างด้วยกัน เช่น (Ề/ề, Ế/ế, Ễ/ễ, Ể/ể, Ệ/ệ) จากนั้นเวียดนามในปัจจุบันใช้ได้ร่วมกัน ในอักษร Ê จะออกเสียงเป็น /e/ เอ.

ไม่รู้จักที่มาแก้ไข

È, É, Ë, Ē, Ė

ภาษาที่ใช้แก้ไข

อักษรที่พบเข้าแก้ไข

Ә, Б, И, Ң, Ө, Ү, Э. Ā, Ä, É, Ħ, Ň, Ö, Ü. Ã, Č, Ē, Ķ Ł, Œ, Ŧ.

อักษรที่เกี่ยวข้องแก้ไข

Ă, Â, Đ, Ô, Ơ, Ư.