ตัวอักษร เป็นรูปแบบหนึ่งของ ที่มี อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในแสดงนี้เสียงโดย

เป็นอักษรละตินของที่เป็นการใส่วรรณยุกต์ห้าอย่างด้วยกัน เช่น จากนั้นเวียดนามในปัจจุบันใช้ได้ร่วมกัน ในอักษร จะออกเสียง

อักษรที่เกี่ยวข้องแก้ไข

Ă, Â, Đ, Ô, Ơ, Ư.