ระวังสับสนกับ อักษรซีริลลิก Ї
I with Diaeresis.svg

ตัวอักษร Ï (ตัวเล็ก: ï) เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน I ที่มีอุมเล้าท์และไดแอร์เรซิส (umlaut, diaeresis) อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากล

ดูเพิ่มแก้ไข

บันทึกแก้ไข