เปิดเมนูหลัก

การเปรียบเทียบอักษรแก้ไข

ภาษา /ʲ i/ /i/ /ɪ/ /j/
ภาษารัสเซีย И,и Й,й
ภาษาเซอร์เบีย И,и Ј,ј
ภาษาเบลารุส І,і Й,й
ภาษายูเครน Ї,ї І,і И,и Й,й

ตำแหน่งอักขระแก้ไข

ชุดอักขระ อักษร ฐานสิบ ฐานสิบหก
ยูนิโคด ตัวใหญ่ 1031 U+0407
ตัวเล็ก 1111 U+0457
ISO 8859-5 ตัวใหญ่ 167 0xA7
ตัวเล็ก 247 0xF7
KOI8-U ตัวใหญ่ 183 0xB7
ตัวเล็ก 167 0xA7
Windows-1251 ตัวใหญ่ 175 0xAF
ตัวเล็ก 191 0xBF

อ้างอิงแก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ї&oldid=4697628"