ตัวอักษร Ы (ตัวเล็ก: ы) เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรซีริลลิก Ь และ І ผสมเข้ากัน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลแสดงนี้เสียงโดย [ɨ]

ดูเพิ่มEdit