เปิดเมนูหลัก

ชื่อเรียกแก้ไข

ภาษา ชื่อเรียก
ภาษารัสเซีย Твёрдый знак
ภาษาบัลแกเรีย Ер голям
ภาษาคีร์กีซ Ажыратуу белгиси
ภาษาทาจิก Ъэ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

บันทึกแก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ъ&oldid=8361507"