บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาละติน เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

Vena comitans (หรือรูปพหูพจน์ venae comitantes) เป็นคำภาษาละตินหมายถึง หลอดเลือดดำที่มักจะไหลเป็นคู่ และทั้งคู่มีทางเดินอยู่ด้านข้างของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดังกล่าวมักจะทอดตัวเป็นคู่ เราจึงมักใช้รูปพหูพจน์มากกว่า

หลอดเลือดดำชั้นลึกของรยางค์บน (Venae comites อยู่ทางด้านบนขวา)

Venae comitantes มักจะพบอยู่กับหลอดเลือดแดงขนาดเล็กบางเส้นโดยเฉพาะที่รยางค์ หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่มักไม่มี venae comitantes ซึ่งมักจะมีหลอดเลือดดำเส้นเดียวที่มีขนาดใกล้เคียง ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดง

ตัวอย่างของหลอดเลือดแดงและ venae comitantes ของมัน

ตัวอย่างของหลอดเลือดแดงที่ไม่มี venae comitantes แต่มีหลอดเลือดดำชื่อเดียวกัน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้