อันดับย่อยปลากะพง

(เปลี่ยนทางจาก Percoidei)

อันดับย่อยปลากะพง (อังกฤษ: Bass, Perch, Snapper, Trevally) เป็นอันดับย่อยของปลากระดูกแข็งในอันดับปลากะพง (Perciformes) จัดเป็น 1 ใน 18 อันดับย่อยของอันดับนี้ ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Percoidei

เป็นปลาส่วนใหญ่ในอันดับนี้ พบได้ทั้งน้ำจืด, น้ำกร่อย, ทะเล

การจำแนกแก้ไข

/* การจำแนก */

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข