อันดับปลากะพง

อันดับปลากะพง
Mangrovejack.jpg
ปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) ซึ่งอยู่ในวงศ์ปลากะพงแดง หรือ Lutjanidae
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Perciformes
อันดับย่อย:
วงศ์
156 วงศ์ อาทิ (ดูในบทความ)
ชื่อพ้อง
  • Acanthopteri
  • Channiformes
  • Percomorphi

อันดับปลากะพง (อันดับ: Perciformes; อังกฤษ: Bass, Snapper, Perch, Jack, Grunter) เป็นการจำแนกอันดับของปลาจำพวกหนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Perciformes (/เพอร์-ซิ-ฟอร์-เมส/) ซึ่งเป็นปลากระดูกแข็ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของปลากระดูกแข็งทั้งหมด ลักษณะเด่นของปลาในอันดับนี้คือ เป็นปลากินเนื้อ เกล็ดมีลักษณะสากขอบเป็นหยักแข็ง ปากยาวมีลักษณะยืดหดได้ มีก้านครีบแข็ง หรือ Spine ที่ครีบหลังตอนหน้า พบได้ทั้ง น้ำจืด , น้ำกร่อย และทะเล[1]

สำหรับวงศ์ปลาที่อยู่ในอันดับนี้มีอยู่มากมายถึง 156 วงศ์ (ดูในเนื้อหา) โดยสามารถแบ่งได้เป็นอันดับย่อยลงไปอีก (ดูในตาราง) [2]

ตัวอย่างของวงศ์ปลาที่อยู่ในอันดับปลากะพงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอิ่นแก้ไข