นกยางกรอกพันธุ์ชวา

(เปลี่ยนทางจาก Ardeola speciosa)

นกยางกรอกพันธุ์ชวา[2] (อังกฤษ: Javan pond heron, ชื่อวิทยาศาสตร์: Ardeola speciosa) เป็นนกลุยน้ำในวงศ์นกยาง พบในพื้นที่ชุ่มน้ำในเอเชียอาคเนย์ กินแมลง ปลา และปู โดยปกติลำตัวยาว 45 ซม. มีปีกขาว ปากเหลืองปลายดำ ตาและขาเหลือง ในฤดูผสมพันธุ์ สีโดยทั่วไปจะเป็นสีเหลือง ๆ เทา ๆ (เหมือนกระดานชนวน) และขาว คือ หัวและคอสีเหลือง หลังสีเทาอมดำ อกสีเหลือง[3] นอกฤดูผสมพันธุ์จะมีสีน้ำตาลออกแดง มีลายและจุดสีขาว ๆ ขนนอกฤดูผสมพันธุ์จะคล้ายกับของนกยางกรอกพันธุ์จีนและนกยางกรอกพันธุ์อินเดีย จึงไม่สามารถแยกกันได้ มันผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายน เป็นนกอพยพ ในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535 จึงห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ ห้ามเก็บหรือทำอันตรายรัง การห้ามการครอบครองและการค้ามีผลไปถึงไข่และซาก[2] แต่เนื่องจากอาศัยอยู่ทั่วไปและเขตการกระจายพันธุ์ขนาดใหญ่ จึงจัดในสถานะน่าเป็นห่วงน้อยสุด (Least Concern) ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็น

นกยางกรอกพันธุ์ชวา
(Javan pond heron)
Ardeola speciosa.JPG
ขนช่วงผสมพันธุ์
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ edit
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง
ชั้น: สัตว์ปีก
อันดับ: นกกระทุง
วงศ์: วงศ์นกยาง
สกุล: Ardeola
Horsfield, 1821
สปีชีส์: Ardeola speciosa
ชื่อทวินาม
Ardeola speciosa
Horsfield, 1821
ArdeolaMap.svg
การกระจายตัวของ A. speciosa เทียบกับนกอื่นที่เป็นญาติใกล้เคียงที่สุด

คลังภาพแก้ไข

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

  1. BirdLife International (2012). "Ardeola speciosa". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. สืบค้นเมื่อ 2013-11-26.
  2. 2.0 2.1 "สัตว์ป่าคุ้มครอง". โลกสีเขียว. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-26. สืบค้นเมื่อ 2015-04-23. ๗๐๔ นกยางกรอกพันธุ์ชวา (Ardeola speciosa)
  3. "กรอก", พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒ น. ชื่อนกยางขนาดเล็กในวงศ์ Ardeidae ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ ยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) หัวสีน้ำตาลแดง หลังสีเทาอมดำ อกสีแดง ยางกรอกพันธุ์ชวา (A. speciosa) หัวและคอสีเหลือง หลังสีเทาอมดำ อกสีเหลือง และยางกรอกพันธุ์อินเดีย (A. grayii) หัวและคอสีเหลือง หลังสีแดงเข้ม อกสีน้ำตาลเหลือง กินปลา.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข