กรัม

หน่วยของมวล 1/1000 ส่วน ของกิโลกรัม
(เปลี่ยนทางจาก ไมโครกรัม)

กรัม (อังกฤษ: gram หรือ gramme) เป็นหน่วยพื้นฐานของมวลในระบบเมตริก (metric system) ซึ่งมีจุดกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศส และต่อมาคือ ระบบหน่วยเซนติเมตร-กรัมที่สอง (centimetre-gram-second หรือ CGS)

สัญลักษณ์คือ เป็นหน่วยของมวลมีค่าเท่ากับหนึ่งในพันกิโลกรัม ( 1×10−3 กก) คำนี้มีรากจากภาษากรีก/ลาติน grámma

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยกรัม (g)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 g dg เดซิกรัม 101 g dag เดคากรัม
10–2 g cg เซนติกรัม 102 g hg เฮกโตกรัม
10–3 g mg มิลลิกรัม 103 g kg กิโลกรัม
10–6 g µg ไมโครกรัม 106 g Mg เมกะกรัม (เมตริกตัน)
10–9 g ng นาโนกรัม 109 g Gg จิกะกรัม
10–12 g pg พิโกกรัม 1012 g Tg เทระกรัม
10–15 g fg เฟมโตกรัม 1015 g Pg เพตะกรัม
10–18 g ag อัตโตกรัม 1018 g Eg เอกซะกรัม
10–21 g zg เซปโตกรัม 1021 g Zg เซตตะกรัม
10–24 g yg ยอกโตกรัม 1024 g Yg ยอตตะกรัม
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา

การแปลงหน่วย

แก้
  • 1 เกรน = 0.06479891 กรัม
  • 1 ออนซ์ (avoirdupois) = 28.349523125 กรัม
  • 1 ออนซ์ (troy) = 31.1034768 กรัม