ตัน

(เปลี่ยนทางจาก เมตริกตัน)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ตัน เป็นหน่วยวัดมวล มีความหมายได้ 2 แบบ คือ

ตัน
Illustration of One Tonne 2018.07.06.png
1 ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 เมกะกรัม
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดหน่วยที่ยอมรับให้ใช้แก่ระบบเอสไอ
เป็นหน่วยของมวล
สัญลักษณ์t 
ในหน่วยฐานเอสไอ:1 t = 1000 kg = 1 Mg

อ้างอิงแก้ไข