ออนซ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ออนซ์ (อังกฤษ: ounce - อ่านว่า อาวซ์) อาจหมายถึง