ไปรษณียบรรณ (ฝรั่งเศส: Carte-Lettreอังกฤษ Letter card) เป็นกระดาษบาง ๆ แผ่นใหญ่ซึ่งสามารถเขียนข้อความภายในและพับเป็นซองจดหมาย จัดทำโดยไปรษณีย์ บนกระดาษมีการพิมพ์ภาพแสตมป์ ทำให้สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องติดแสตมป์ แต่ต้องไม่มีการสอดอะไรอย่างอื่นในซอง ถือเป็นเครื่องเขียนของการไปรษณีย์แบบหนึ่ง

ไปรษณียบรรณตัวอย่าง ของประเทศอิรัก

ไปรษณียบรรณฉบับแรกของโลกออกวางจำหน่ายกับแสตมป์ดวงแรกของโลก โดยไปรษณีย์อังกฤษเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2383

ไปรษณียบรรณแต่เดิมจะถูกส่งทางภาคพื้นดิน เมื่อมีการริเริ่มขนส่งไปรษณีย์ทางเครื่องบิน ก็มีการทำไปรษณียบรรณสำหรับส่งทางอากาศด้วย ปัจจุบันพัฒนาไปเป็นรูปแบบที่เรียกว่าจดหมายอากาศ (Aerogramme) ซึ่งนิยมสีฟ้าเป็นสีพื้นและส่งทางอากาศไปรษณีย์เสมอ

ประเทศไทยก็เคยมีการนำไปรษณียบรรณมาใช้ทางไปรษณีย์แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว คงเหลือแต่จดหมายอากาศ

ดูเพิ่ม แก้