จดหมายอากาศ (อังกฤษ: aerogramme หรือ aerogram หรือ airletter ฝรั่งเศส: Aérogramme) เป็นกระดาษบาง ๆ แผ่นใหญ่ซึ่งสามารถเขียนข้อความภายในและพับเป็นซองจดหมาย จัดทำโดยไปรษณีย์ บนกระดาษมีการพิมพ์ภาพแสตมป์ ทำให้สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องติดแสตมป์ แต่ต้องไม่มีการสอดอะไรอย่างอื่นในซอง

จดหมายอากาศ

ในระดับนานาชาติจดหมายอากาศเริ่มมีปรากฏใช้ราวปี ค.ศ.1930 ต่อมาการประชุมสหภาพไปรษณีย์สากล ค.ศ.1952 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ได้ลงมติให้ใช้ชื่อ AÉROGRAMME อย่างเป็นทางการ

อัตราจดหมายอากาศมักเป็นอัตราระหว่างประเทศ และจะส่งทางอากาศเสมอ ในขณะที่ในอดีตจดหมายระหว่างประเทศทั่วไปมักส่งทางเรือ จดหมายอากาศเป็นเครื่องเขียนของการไปรษณีย์ที่คิดค้นขึ้นมาหลังมีการริเริ่มนำเอาเครื่องบินมาใช้ขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

ปัจจุบัน AEROGRAMME ส่งทางไปรษณีย์ทั่วโลก ราคา 45 บาท (ตราบนหน้าแผ่นกระดาษ 15 บาท ติแสตมป์เพิ่มอีก 30 บาท)

ดูเพิ่ม แก้