ไทระ โนะ โทะกิโกะ

ไทระ โนะ โทะกิโกะ (平時子 ค.ศ. 1126 - ค.ศ. 1185) เป็นสตรีในช่วงปลายยุคเฮอัง หนึ่งในสมาชิกตระกูลไทระ เป็นภรรยาเอกของไทระ โนะ คิโยะโมะริ ขุนนางซะมุไรผู้มีอำนาจในราชสำนักญี่ปุ่นช่วงปลายสมัยเฮอัง

ไทระ โนะ โทะกิโกะ
เกิดค.ศ. 1126
ถึงแก่กรรมค.ศ. 1185
สามีไทระ โนะ คิโยะโมะริ
บุตร-ธิดาไทระ โนะ มุเนะโมะริ
ไทระ โนะ โทะกุโกะ
นางไทระ โนะ โทะกิโกะ อุ้มพระจักรพรรดิอังโตะกุ เพื่อหลบหนีมังกร

ไทระ โนะ โทะกิโกะ เกิดเมื่อค.ศ. 1126 เป็นธิดาคนโตของไทระ โนะ โทะกิโนะบุ ซึ่งเป็นขุนนางในราชสำนักเมืองเฮอัง มารดาของโทะกิโกะเป็นนางรับใช้สนองพระโอษฐ์ในองค์หญิงนิโจ-ไดงู พระธิดาในจักรพรรดิชิระกะวะ มีน้องชายร่วมมารดาหนึ่งคน คือ ไทระ โนะ โทะกิตะดะ โทะกิโกะสมรสกับไทระ โนะ คิโยะโมะริ เมื่อค.ศ. 1145 หลังจากที่ภรรยาเอกคนแรกของคิโยะโมะริได้เสียชีวิตลง ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกคือ ไทระ โนะ มุเนะโมะริในค.ศ. 1147 และให้กำเนิดบุตรสาวคนแรกคือ ไทระ โนะ โทะกุโกะในค.ศ. 1155

หลังจากเหตุการณ์สงครามโฮเง็ง โทะกิโกะได้เป็นพระพี่เลี้ยงในองค์ชายรัชทายาทโมะริฮิโตะ พระโอรสในจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ ต่อมาองค์ชายขึ้นครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดินิโจในค.ศ. 1158 ในค.ศ. 1161 ไทระ โนะ ชิเงะโกะ น้องสาวต่างมารดาของนางโทะกิโกะ ได้เข้าเป็นพระสนมในอดีตพระจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ ให้กำเนิดพระโอรส น้องชายของโทะกิโกะ คือ โทะกิตะดะ ได้วางแผนให้องค์ชายองค์นี้เป็นรัชทายาท พระจักรพรรดินิโจทรงทราบก็กริ้วมากและให้เนรเทศโทะกิตะดะ แต่ทว่าพระจักรพรรดินิโจสวรรคตในค.ศ. 1165 ทำให้โทะกิตะดะได้หวนคืนสู่เกียวโต ในที่สุดองค์ชายองค์นี้ก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิทะกะกุระในค.ศ. 1168 ในปีเดียวกันนั้นนางโทะกิโกะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไปเป็นขุนนางขั้นสอง

เมื่อค.ศ. 1168 คิโยะโมะริได้บรรพชาเป็นพระภิกษุ นางโทะกิโกะจึงปลงผมบวชเป็นชีตามสามี ได้รับชื่อว่า นิอิ-โนะ-อะมะ (二位尼) แปลว่า แม่ชีซึ่งมีตำแหน่งขุนนางขั้นสอง ต่อมาในค.ศ. 1172 คิโยะโมะริผู้เป็นสามีได้ส่งบุตรสาวคือโทะกุโกะเข้าไปเป็นพระจักรพรรดินีในจักรพรรดิทะกะกุระ ประสูติพระโอรสซึ่งได้ขึ้นครองราชย์ในค.ศ. 1180 ด้วยพระชนมายุเพียงสองชันษา คือจักรพรรดิอังโตะกุ ปีต่อมาค.ศ. 1181 คิโยะโมะริถึงแก่อสัญกรรม มุเนะโมะริบุตรชายคนโตเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำตระกูลไทระต่อมา

ต่อมาเกิดสงครามเก็มเป มินะโมะโตะ โนะ โยะชินะกะ ยกทัพเข้ายึดนครเฮอังในค.ศ. 1183 นางนิอิ-โนะ-อะมะจึงหลบหนีไปพร้อมกับ พระจักรพรรดิอังโตะกุ พระพันปีโทะกุโกะ และสมาชิกตระกูลไทระคนอื่นๆ ไปยังเมืองยะชิมะ (ปัจจุบันคือจังหวัดคะงะวะ) ในค.ศ. 1185 มินะโมะโตะ โนะ โยะชิสึเนะ เข้าบุกยึดเมืองยะชิมะได้ ทำให้บรรดาสมาชิกตระกูลไทระต้องหลบหนีอีกครั้งโดยลงเรือแล่นไปยังทะเลตะวันตก โยะชิซึเนะยกทัพเรือติดตามไป จนเข้าต่อสู้กันในยุทธนาวีทังโนะอุระ ซึ่งตระกูลไทระพ่ายแพ้ราบคาบ สมาชิกตระกูลไทระทั้งหลายต่างพากันกระโดดลงทะเลเสียชีวิตเพื่อหนีความพ่ายแพ้ นางนิอิ-โนะ-อะมะ ได้อุ้มพระจักรพรรดิอังโตะกุกระโดดลงทะเล เสียชีวิตไปพร้อมกับองค์จักรพรรดิ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะไปพบกับคิโยะโมะริสามีของนางที่เมืองทะเลใต้บาดาล พร้อมกับดาบวิเศษอันเป็นสัญลักษณ์ของพระจักรพรรดิ

อ้างอิงแก้ไข

  • John Whitney Hall, Donald H. Shively, William H. McCullough. The Cambridge History of Japan Volume 2 Heian Japan. Cambridge University Press, 1999.