ประเทศโรดีเชีย

(เปลี่ยนทางจาก โรดีเชีย)

ประเทศโรดีเชีย (อังกฤษ: Rhodesia) ได้ชื่อตามเซซิล โรดส์ และตั้งแต่ปี 2513 เป็นต้นไปรู้จักกันทั่วไปว่า สาธารณรัฐโรดีเชีย เป็นรัฐที่ไม่ได้รับการรับรองในแอฟริกาใต้ตั้งแต่ปี 2508 ถึง 2522 ด้านอาณาเขตเทียบเท่ากับประเทศซิมบับเวสมัยใหม่ มีเมืองหลวง คือ ซอลส์บรี (ปัจจุบันคือ ฮาราเร) ถือเป็นรัฐสืบทอดโดยพฤตินัยของอดีตอาณานิคมเซาเทิร์นโรดีเชียของบริติช (ซึ่งได้รัฐบาลที่รับผิดชอบในปี 2466)

สาธารณรัฐโรดีเชีย
รัฐที่ไม่ได้รับการรับรอง

2508–2522
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญ
Sit Nomine Digna (ละติน)
"ขอให้เจ้าคู่ควรแก่ชื่อ"
เพลงชาติ
"ไรส์โอว๊อยส์ออฟโรดีเซีย"
Rise, O Voices of Rhodesia (2517–2522)

สรรเสริญพระบารมี
"God Save the Queen" (2508–2513)
เมืองหลวง ซอลส์บรี
ภาษา อังกฤษ (ราชการ)
มีพูดภาษา Shona และ Ndebele อย่างกว้างขวาง
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (2508–2513)
สาธารณรัฐระบบรัฐสภา (2513–2522)
ประมุขแห่งรัฐ
 -  พระมหากษัตริย์
2508–2513

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (พระองค์ไม่ทรงรับรอง)
 -  ประธานาธิบดี
2513–2518

Clifford Dupont (คนแรก)
 -  2522 Henry Everard (รักษาการประธานาธิบดี) (คนสุดท้าย)
นายกรัฐมนตรี
 -  2508–2522 เอียน สมิธ
สภานิติบัญญัติ รัฐสภา
 -  สภาสูง วุฒิสภา
 -  สภาล่าง สภาผู้แทนราษฎร
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว 11 พฤศจิกายน 2508
 -  ประกาศสาธารณรัฐ 2 มีนาคม 1970
 -  ซิมบับเวโรดีเชีย 1 มิถุนายน 2522
 -  ซิมบับเว 18 เมษายน 2523
พื้นที่
 -  2522 390,580 ตร.กม. (150,804 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  2522 ประมาณการ 6,930,000 
     ความหนาแน่น 17.7 คน/ตร.กม.  (46 คน/ตารางไมล์)
สกุลเงิน ปอนด์โรดีเชีย (2508–2513)
ดอลลาร์โรดีเชีย (2513–2522)
a. The government recognised Queen Elizabeth II as the official Head of State from 1965 to 1970. The highest official of Rhodesia held the title "Officer Administering the Government" (OAtG) as he acted in lieu of the official Governor, who remained at his post but was ignored. After Rhodesia became a republic in March 1970, the President replaced the OAtG as the highest official and the Governor returned to London.

ระหว่างความพยายามชะลอการเปลี่ยนผ่านทันทีสู่การปกครองฝ่ายข้างมากผิวดำ รัฐบาลผิวขาวที่เหนือกว่าของโรดีเชียออกคำประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว (UDI) จากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2508 เดิมรัฐบาล UDI แสวงการรับรองเป็นราชอาณาจักรปกครองตนเองในเครือจักรภพแห่งชาติ แต่มีการกำหนดใหม่เป็นสาธารณรัฐในปี 2513

ให้หลังสงครามกองโจรอันป่าเถื่อนที่สู้รบกับองค์การชาตินิยมแอฟริกาที่คอมมิวนิสต์ให้ท้ายสององค์การ นายกรัฐมนตรีโรดีเชีย เอียน สมิธ ยอมให้ประชาธิปไตยสองเชื้อชาติในปี 2521 ทว่า ต่อมารัฐบาลชั่วคราวที่มีสมิธและเพื่อนร่วมงานสายกลางของเขา อะเบล มูโซเรวา (Abel Muzorewa) เป็นหัวหน้าไม่สามารถได้ความเห็นชอบจากนักวิจารณ์ต่างประเทศหรือหยุดการนองเลือดได้

ในเดือนธันวาคม 2522 มูโซเรวาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนสมิธและทำความตกลงกับนักชาตินิยม ทำให้โรดีเชียเปลี่ยนกลับเป็นสถานภาพอาณานิคมชั่วคราวโดยรอการเลือกตั้งที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป สุดท้ายโรดีเชียได้รับการรับรองเอกราชในระดับนานาชาติในเดือนเมษายน 2523 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐซิมบับเว