เซาเทิร์นโรดีเชีย

เซาเทิร์นโรดีเชีย (อังกฤษ: Southern Rhodesia) เป็นชื่อของอาณานิคมปกครองตนเองของอังกฤษ ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำลิมโปโปกับสหภาพแอฟริกาใต้ พื้นที่ซึ่งเซาเทิร์นโรดีเชียครอบครองอยู่ถูกเรียกว่า "ซิมบับเว" มาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 หลังการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวเมื่อ พ.ศ. 2508 ประเทศดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "โรดีเชีย" จนถึง พ.ศ. 2522 เมื่อโรดีเชียสถาปนาตนเองใหม่ภายใต้การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เป็นรัฐ "ซิมบับเวโรดีเชีย" ซึ่งไม่ได้รับการรับรอง ก่อนจะย้อนมาเป็นสถานะอาณานิคมโดยความตกลงแลงคัสเตอร์ในเดือนธันวาคม และกลายมาเป็นรัฐซิมบับเวซึ่งได้รับการรับรองในเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 มีการใช้นโยบายการทำให้เป็นแอฟริกา (Africanization) ไม่นานหลังจากนั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่ร่องรอยของอังกฤษ โรดีเชีย และการปกครอง กฎหมาย ทรัพย์สิน และการตั้งชื่อแบบคนขาวในอดีต ด้วยทางเลือกซึ่งถูกมองว่าพื้นเมืองกว่า

เซาเทิร์นโรดีเชีย

ค.ศ. 1923–1965
ค.ศ. 1979–1980
ธงชาติของ
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของ
ตราแผ่นดิน
เพลงชาติก็อดเซฟเดอะควีน
ที่ตั้งของเซาเทิร์นโรดีเชียในภูมิภาคแอฟริกาใต้
ที่ตั้งของเซาเทิร์นโรดีเชียในภูมิภาคแอฟริกาใต้
สถานะอาณานิคมปกครองตนเองของอังกฤษ
เมืองหลวงฮาราเร (ซอลส์บรี)
ภาษาทั่วไป
การปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ผู้สำเร็จราชการ 
• 1923–1928
เซอร์จอห์น รอเบิร์ต ชานเซลเลอร์
• 1959–1969b
เซอร์ฮัมฟรีย์ กิบส์
• 1979–1980
ลอร์ดโซมส์
นายกรัฐมนตรี 
• 1923–1927
เซอร์ชาลส์ ค็อกลัน
• 1933–1953
เซอร์กอดฟรีย์ ฮักกินส์
• 1964–1979
เอียน สมิท
ประวัติศาสตร์ 
ค.ศ. 1889
• อาณานิคมปกครองตนเอง
1 ตุลาคม 1923
ค.ศ. 1953–1963
11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965
3 มีนาคม ค.ศ. 1970
1 มิถุนายน ค.ศ. 1979
17 เมษายน ค.ศ. 1980
สกุลเงินปอนด์เซาเทิร์นโรดีเชีย
ปอนด์โรดีเชีย
ดอลลาร์โรดีเชีย
ก่อนหน้า
ถัดไป
Company rule in Rhodesia
สหพันธรัฐโรดีเชียและไนแอซาแลนด์
ซิมบับเวโรดีเชีย
สหพันธรัฐโรดีเชียและไนแอซาแลนด์
โรดีเชีย
ซิมบับเว
  1. Position not recognised by the Rhodesian government after 2 March 1970
  2. Position not recognised by Rhodesian Government after 11 November 1965

เชิงอรรถแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข