เซาเทิร์นโรดีเชีย

เซาเทิร์นโรดีเชีย (อังกฤษ: Southern Rhodesia) เป็นชื่อของอาณานิคมปกครองตนเองของอังกฤษ ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำลิมโปโปกับสหภาพแอฟริกาใต้ พื้นที่ซึ่งเซาเทิร์นโรดีเชียครอบครองอยู่ถูกเรียกว่า "ซิมบับเว" มาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 หลังการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวเมื่อ พ.ศ. 2508 ประเทศดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "โรดีเชีย" จนถึง พ.ศ. 2522 เมื่อโรดีเชียสถาปนาตนเองใหม่ภายใต้การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เป็นรัฐ "ซิมบับเวโรดีเชีย" ซึ่งไม่ได้รับการรับรอง ก่อนจะย้อนมาเป็นสถานะอาณานิคมโดยความตกลงแลงคัสเตอร์ในเดือนธันวาคม และกลายมาเป็นรัฐซิมบับเวซึ่งได้รับการรับรองในเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 มีการใช้นโยบายการทำให้เป็นแอฟริกา (Africanization) ไม่นานหลังจากนั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่ร่องรอยของอังกฤษ โรดีเชีย และการปกครอง กฎหมาย ทรัพย์สิน และการตั้งชื่อแบบคนขาวในอดีต ด้วยทางเลือกซึ่งถูกมองว่าพื้นเมืองกว่า

เซาเทิร์นโรดีเชีย

ค.ศ. 1923–1965
ค.ศ. 1979–1980
ธงชาติ
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของ
ตราแผ่นดิน
ที่ตั้งของเซาเทิร์นโรดีเชียในภูมิภาคแอฟริกาใต้
ที่ตั้งของเซาเทิร์นโรดีเชียในภูมิภาคแอฟริกาใต้
สถานะอาณานิคมปกครองตนเองของอังกฤษ
เมืองหลวงฮาราเร (ซอลส์บรี)
ภาษาทั่วไป
การปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ผู้สำเร็จราชการ 
• 1923–1928
เซอร์จอห์น รอเบิร์ต ชานเซลเลอร์
• 1959–1969b
เซอร์ฮัมฟรีย์ กิบส์
• 1979–1980
ลอร์ดโซมส์
นายกรัฐมนตรี 
• 1923–1927
เซอร์ชาลส์ ค็อกลัน
• 1933–1953
เซอร์กอดฟรีย์ ฮักกินส์
• 1964–1979
เอียน สมิท
ประวัติศาสตร์ 
ค.ศ. 1889
• อาณานิคมปกครองตนเอง
1 ตุลาคม 1923
ค.ศ. 1953–1963
11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965
3 มีนาคม ค.ศ. 1970
1 มิถุนายน ค.ศ. 1979
17 เมษายน ค.ศ. 1980
สกุลเงินปอนด์เซาเทิร์นโรดีเชีย
ปอนด์โรดีเชีย
ดอลลาร์โรดีเชีย
ก่อนหน้า
ถัดไป
Company rule in Rhodesia
สหพันธรัฐโรดีเชียและไนแอซาแลนด์
ซิมบับเวโรดีเชีย
สหพันธรัฐโรดีเชียและไนแอซาแลนด์
โรดีเชีย
ซิมบับเว
  1. Position not recognised by the Rhodesian government after 2 March 1970
  2. Position not recognised by Rhodesian Government after 11 November 1965

เชิงอรรถ

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้