โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต บรบือ

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
Nondaengwittayakhom School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
8 หมู่ 19 ถนนบรบือ - นาเชือก ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
ข้อมูล
ชื่ออื่นนว. NW.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญนตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี)
สถาปนา18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 (31 ปี 12 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410607
ผู้อำนวยการนายสมัย ศาลาจันทร์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี██████ เขียว - เหลือง
เพลงมาร์ชโนนแดงวิทยาคม
เว็บไซต์nw.thai.ac
ต้นแดง ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นสาขาของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร มีนายสนิท แนบกลาง เป็นผู้ประสานงาน ครั้งแรกเปิดทำการสอนที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนแดงซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนแดง ในขณะนั้นคือ อาจารย์มโน ตัลวัน

ในปี พ.ศ. 2535 นายสนิท แนบกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการสถานศึกษาได้ยื่นเรื่องขอที่ดินบริเวณโคกยาวจากสภาตำบลโนนแดงเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นเนื้อที่ 50 ไร่ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่โคกยาว

ต่อมาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโนนแดง สังกัดกรมสามัญศึกษา และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก , ข , ค จำนวน 1 ชุด

ปัจจุบันโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กให้บริการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6[1]

สัญลักษณ์ แก้

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แก้

 • สีประจำโรงเรียน เขียว - เหลือง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นแดง

ปรัชญาและอัฒลักษณ์ แก้

 • ปรัชญา นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา - แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
 • เอกลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
 • อัฒลักษณ์ มีความรู้ สุขภาพดี มีวินัย[2]
 
ป้ายหน้าโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

อาคาร สถานที่ แก้

การจัดการศึกษา แก้

หลักสูตร แก้

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน แก้

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง แก้

 1. "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-26. สืบค้นเมื่อ 2018-02-26.
 2. เอกลักษณ์และอัฒลักษณ์[ลิงก์เสีย]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้