โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (อังกฤษ: Anuban Nakhon Si Thammarat "Na Nakhon Utit" School) เป็นเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"
Anuban Nakhon Si Thammarat "Na Nakhon Utit" School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
คำขวัญประพฤติงาม ความรู้ดี
มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม
สถาปนาพ.ศ. 2486
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ผู้อำนวยการนายสุธน เกิดมณี
สี   สีฟ้า-สีขาว
ต้นไม้หางนกยูง
เว็บไซต์http://www.anuban.ac.th/

ประวัติ แก้

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2486 โดยอาศัยบ้านหมอแมคดาเนียล เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2487

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2488 ได้ย้ายกลับไปเรียนที่บ้านหมอแมคดาเนียลอีกครั้ง และได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2489

จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2493 กระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ได้ร่วมทำการก่อสร้างโรงเรียนในที่ดินของวัดประตูขาว เพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์แก่ท่านกลาง ณ นคร และได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” โดยเปิดสอนเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1-2

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2502 เปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น) และเปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ประถมศึกษาตอนปลาย) เมื่อ พ.ศ. 2521

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2546 ได้เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP) และเมื่อ พ.ศ. 2558 ได้เปิดสอนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (English Enhamecment Programme : EEP) และเมื่อ พ.ศ. 2563 ได้เปิดสอนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Programme : SMP)

ข้อมูลทั่วไป แก้

 • สัญลักษณ์โรงเรียน : ดอกบัวสีชมพู และอักษร อ สีฟ้า ใช้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
 • สีประจำโรงเรียน :   สีฟ้า   สีขาว
  • ██ สีฟ้า หมายถึง ความสดชื่น ร่าเริงแจ่มใสของวัยเด็ก
  • ██ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ หมดจดเหนือสิ่งอิ่นใด
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง
 • ปรัชญาโรงเรียน : ความรู้ คู่ความดี
 • คำขวัญโรงเรียน : ประพฤติงาม ความรู้ดี มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม

หลักสูตร แก้

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ

 • ระดับชั้นอนุบาล
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 8 ห้อง ห้องละ 30 คน (240 คน)
 • ระดับชั้นประถมศึกษา
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP) ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 30 คน (60 คน)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (English Enhancement Programme : EEP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง ห้องละ 36 คน (36 คน)
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology Programme : SMTP) ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 30 คน (60 คน)
  • โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน (Chinese Programme : CNP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง ห้องละ 30 คน (30 คน)
  • ห้องเรียนปกติ 5 ห้อง

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" มีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นางนวลละออ ลีละพันธ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2489
2 นางอรุณรัตน์ คีรินทร์นนท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2526
3 นางนิศานาถ เศวตสุด ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2535
4 นางสาวกระสินธุ์ การุญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2541
5 นายสมปอง เพชรช่วย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546
6 นายณรงค์ จงบุรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2551
7 นายศรศักดิ์ หนูรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2557
8 นายสินเทา บุญขวัญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2561
9 นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2563
10 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
11 นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่ แก้

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 2 แห่ง คือ

 • โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"' แห่งที่ 1 (วัดประตูขาว) เลขที่ 716 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  • ห้องเรียนปกติ
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP)
  • โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (English Enhancement Programme : EEP)
 • โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"' แห่งที่ 2 (วัดโพธาราม) เลขที่ 0 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology Programme : SMTP)
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนภาษาจีน (Chinese Programme : CP)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้