โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (อังกฤษ: Anuban Nakhon Si Thammarat "Na Nakhon Utit" School) เป็นเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"
สพฐ..gif
ประพฤติงาม ความรู้ดี
มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม
716 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Anuban Nakhon Si Thammarat "Na Nakhon Utit" School
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สถาปนา พ.ศ. 2486
สี          สีฟ้า-สีขาว
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2486 โดยอาศัยบ้านหมอแมคดาเนียล เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2487

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2488 ได้ย้ายกลับไปเรียนที่บ้านหมอแมคดาเนียลอีกครั้ง และได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2489

จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2493 กระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ได้ร่วมทำการก่อสร้างโรงเรียนในที่ดินของวัดประตูขาว เพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์แก่ท่านกลาง ณ นคร และได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” โดยเปิดสอนเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1-2

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2502 เปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น) และเปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ประถมศึกษาตอนปลาย) เมื่อ พ.ศ. 2521

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2546 ได้เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP) และเมื่อ พ.ศ. 2558 ได้เปิดสอนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (English Enhamecment Programme : EEP) และเมื่อ พ.ศ. 2563 ได้เปิดสอนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Programme : EEP)

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

 • สัญลักษณ์โรงเรียน : ดอกบัวสีชมพู และอักษร อ สีฟ้า ใช้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
 • สีประจำโรงเรียน :      สีฟ้า      สีขาว
  • ██ สีฟ้า หมายถึง ความสดชื่น ร่าเริงแจ่มใสของวัยเด็ก
  • ██ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ หมดจดเหนือสิ่งอิ่นใด
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง
 • ปรัชญาโรงเรียน : ความรู้ คู่ความดี
 • คำขวัญโรงเรียน : ประพฤติงาม ความรู้ดี มีอนามัย ใจสู้งาน บริการสังคม

หลักสูตรแก้ไข

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ

 • ระดับชั้นอนุบาล
  • ห้องเรียนปกติ 7 ห้อง
 • ระดับชั้นประถมศึกษา
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme : EP) 2 ห้อง
  • โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (English Enhamecment Programme : EEP) 1 ห้อง
  • โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Programme : SMP) 2 ห้อง
  • ห้องเรียนปกติ 3 ห้อง

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นางนวลละออ ลีละพันธ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2489
2 นางอรุณรัตน์ คีรินทร์นนท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2526
3 นางนิศานาถ เศวตสุด ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2535
4 นางสาวกระสินธุ์ การุญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2541
5 นายสมปอง เพชรช่วย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546
6 นายณรงค์ จงบุรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2551
7 นายศรศักดิ์ หนูรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2557
8 นายสินเทา บุญขวัญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2561
9 นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่แก้ไข

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 2 แห่ง คือ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข