โรงเรียนอนุบาลกระบี่

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (อังกฤษ: Anuban Krabi School) เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ฝั่ง English Program ตั้งอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (ถนนอุตรกิจ) เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีกระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 3.9 ไร่ ฝั่งภาคปกติ ตั้งใกล้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ถนนท่าเรือ) เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางสาวละเอียด หลานไทย เป็นผู้บริหารคนแรก

โรงเรียนอนุบาลกระบี่
Anuban Krabi School
ที่ตั้ง
ฝั่ง English Program
เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ฝั่งภาคปกติ
หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ข้อมูล
ชื่ออื่นอบ.
ชื่อเดิมโรงเรียนสตรีกระบี่
ประเภทรัฐ
คำขวัญ"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง"
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
(ไตร่ตรองเสียก่อนจึงทำดีกว่า)
สถาปนา17 พฤษภาคม 2514 (53 ปี 37 วัน)
ผู้ก่อตั้งนางสาวละเอียด หลานไทย
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเลข075-610026 , 075-620844
ผู้อำนวยการนายจรูญ แสนพันตรี
ปีการศึกษา 2565-ปัจจุบัน
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล-ประถมศึกษา
สี  ฟ้า
  ขาว
เพลงมาร์ชอนุบาลคอรัส
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นหางนกยูง
เว็บไซต์anubankrabi.ac.th

ประวัติ

แก้

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2513 เนื้อที่ประมาณ 3.9 ไร่ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีกระบี่ หลังจากนั้นไปรวมกับพื้นที่ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ในปีพ.ศ. 2513 สังกัดสามัญศึกษา และได้เริ่มดำเนินการสอน โดยนางสาวละเอียด หลานไทย เป็นผู้บริหารคนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 และขยายต่อไปปีละชั้น โรงเรียนได้พัฒนาจนกระทั่งปัจุจบัน โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 ในพื้นที่ 24 ไร่ 2 งาน 1.73 ตารางวา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้ใช้พื้นที่ และนายไพบูลย์ เสียงก้อง รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีผู้อำนวยการ นายจรูญ ขุนเพรช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ในขณะนั้น มีอาคารเรียน 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง สุขา 1 หลัง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยมีนางละเอียด ณ ถลาง เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 และขยายไปเรื่อยๆปีละชั้น

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2519 นางวิไล ชวนะรักษ์ ย้ายมาเป็นครูใหญ่

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน)

ปีงบประมาณ 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร แบบ 017 ก เงิน 1,300,000 บาท ใช้เป็นสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ รั้วคอนกรีต 143 เมตร งบประมาณ 187,000 บาท

ปี พ.ศ. 2527 กรรมการโรงเรียนจัดหางบประมาณ 130,000 บาท สร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณ 280,000 บาท สร้างอาคาร สปช.102 จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2532 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เริ่มโครงการอนุบาลชนบท มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษา โดยปีนี้ มีห้องเรียนอนุบาล 4 ห้อง ประถมศึกษา 20 ห้อง รวมนักเรียน 795 คน

ปี พ.ศ. 2523 ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2532

ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ 950,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.205/26 จำนวน 1 หลัง สุขาแบบ สปช. 602/26 จำนวน 1 หลัง 10 ที่เงิน 250,000 บาท กรรมการโรงเรียนจัดสร้างรั้ว 120 เมตร เงิน 100,000 บาท ปี 2534 ได้รับงบประมาณ 5,125,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 1 หลัง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2540 เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณ จัดห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ห้อง คือ

1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง

2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง

3. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 6 ชุด

ปี พ.ศ. 2541 นายจรูญ ขุนเพชร เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่แห่งใหม่ ในพื้นที่ 24 ไร่ 2 งาน 1.73 ตารางวา โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้ใช้พื้นที่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีนายไพบูลย์ เสียงก้อง รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายสมบูรณ์ แก่งเกลี้ยง ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้ย้ายนักเรียน ป.4 - ป.6 ไปเรียนที่ใหม่ โดยโรงเรียนอนุบาลกระบี่ที่เดิมจะมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และ นักเรียน ป.1 - ป.6 โครงการสองภาษา (English Program)

ปี พ.ศ. 2554 ได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 05.55 น. โรงเรียนได้ทำพิธีเบิกฤกษ์เปิดป้ายโรงเรียนใหม่ โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธี

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ได้เข้ามาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ แทนผู้อำนวยการเดิม นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง ที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

ปี พ.ศ. 2558 - 2565 มีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 59 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ตามข้อมูล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีจำนวน 1,998  คน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 78 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ครูชาวต่างชาติ 14 คน ลูกจ้าง 6 คน และแม่บ้านแม่ครัว จำนวน 20 คน

ปัจจุบัน นายจรูญ แสนพันตรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน แทนที่นายสุเทพ เปียกบุตร ที่เกษียณอายุราชการ

คำขวัญและปรัชญาของโรงเรียน

แก้
 • ปรัชญาของโรงเรียน: รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง
 • คำขวัญของโรงเรียน: ความรู้ คู่คุณธรรม
 • สุภาษิตประจำโรงเรียน: นิสฺสฺมม กรณํ เสยฺโย แปลว่า ไตร่ตรองเสียก่อนจึงทำดีกว่า

กิจกรรมของโรงเรียน

แก้
 
แปรอักษรเลข ๙ เพื่อไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[1]

รางวัลดีเด่น

แก้
 • โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘[10]
   
  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้รับคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [11]
 • โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[12]
 • เด็กชายธัญ ทองหนูน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน World International Mathematical Olympiad 2019 : WIMO 2019 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.62 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น[13]
 • เด็กหญิงศุภสุตา รอดคุ้ม ผลงานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมตรุษจีนออนไลน์ประจำปี 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในบทเพลง 想你的夜[14]
 • เด็กชายธีรวิทย์ แย้มสุนทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬาลีลาศประเภทตะลุง และรองชนะเลิศอันดับ1 (เหรียญเงิน) กีฬาลีลาศประเภท Latin American Class E ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565[15]
 • นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่จำนวน 15 คน ได้รับรางวัลคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 เต็ม 100 คะแนน[16]
 • นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่จำนวน 19 คน ได้รับรางวัลคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนนเต็ม และมีถึง 3 คน ได้ 100 คะแนนเต็มทั้ง 2 วิชา[17]
 • นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่จำนวน 8 คน ผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งขัน Southern EP/MEP Open House ต่อในระดับประเทศ ทั้งหมด 4 รายการ[18][19] (แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงไม่สามารถแข่งขันต่อได้)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. แปรอักษร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ English program, สืบค้นเมื่อ 2022-03-17
 2. วันไหว้ครูอนุบาลกระบี่, สืบค้นเมื่อ 2022-03-17
 3. คริสมาส2019อนุบาลกระบี่, สืบค้นเมื่อ 2022-03-17
 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่, สืบค้นเมื่อ 2022-03-17
 5. แปรอักษร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ English program, สืบค้นเมื่อ 2022-03-17
 6. ชื่นชม รร.อนุบาลกระบี่ สร้างวงดนตรีไทยจากกองขยะ, สืบค้นเมื่อ 2022-03-17
 7. โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ทำเหรียญโปรยทานจากซองนม สร้างมูลค่า ลดปัญหาขยะในโรงเรียน, สืบค้นเมื่อ 2022-03-17
 8. ดอกบัวเกมส์ 2559 โรงเรียนอนุบาลกระบี่, สืบค้นเมื่อ 2022-03-17
 9. โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ทัศนศึกษาหว้ากอ) By : บริษัท ปราโมทย์ทัวร์ กระบี่, สืบค้นเมื่อ 2022-03-17
 10. "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่". krabiedu.net. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-04-25. สืบค้นเมื่อ 2022-03-17.
 11. "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่". www.krabiedu.net.
 12. ชอบงาม, พัชรี (2018-11-20). "โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สังกัด สพป.กระบี่ จัดขบวนแห่รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบเมืองกระบี่". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |.
 13. "อนุบาลกระบี่ คว้าเหรียญทอง "World International Mathematical Olympiad"". สยามรัฐ. 2020-01-12.
 14. "เด็กหญิงศุภสุตา รอดคุ้ม ผลงานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมตรุษจีนออนไลน์ประจำปี 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ". anubankrabi.ac.th.[ลิงก์เสีย]
 15. "เด็กชายธีรวิทย์ แย้มสุนทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัล...". โรงเรียนอนุบาลกระบี่.
 16. "นร.อนุบาลกระบี่ 15 คน สอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม". banmuang.co.th (ภาษาอังกฤษ).
 17. "นักเรียนอนุบาลกระบี่ 19 คน สอบโอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม&n". thainews.prd.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-04-25. สืบค้นเมื่อ 2022-03-17.
 18. "#อนุบาลกระบี่ #คว้าเหรียญทองยกทีม Southern EP/MEP. Open House 2020 ครั้งที่ 12 ภาคใต้...". Facebook.
 19. "กระบี่มอบเกียรติบัตรนักเรียน-ครูผู้สอน คว้าเหรียญทองภาษาอังกฤษระดับประเทศ". naewna.com. 2021-01-19.