โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (อังกฤษ: Hatyairaprachasun schoolอักษรย่อ: ญ.ร.ส) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ก่อตั้งเมื่อ 21 มิถุนายน 2521 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Hatyairaprachasun school
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นญ.ร.ส. / YRS
ประเภทรัฐ โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
สถาปนา21 มิถุนายน พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
ผู้อำนวยการนายศักดินันท์ เหมมัน
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สี   สีน้ำเงิน - ชมพู
เพลงมาร์ชหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เว็บไซต์http://www.hatyairat.ac.th/

ประวัติโรงเรียน

แก้
 
Map YRS
 
ภาพป้ายหน้าโรงเรียน
 
ตราประจำโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ประวัติ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กว่าจะเป็น ญ.ร.ส.ในวันนี้ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 472 หมู่ที่ 3 บ้านควนจีน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่ 1663 หมู่ 6 ถนนสนามบิน-พาณิชย์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนปี พ.ศ. 2521 ในอำเภอหาดใหญ่นี้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐบาลเพียงโรงเรียนเดียว คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) แต่เมื่อถึง พ.ศ. 2521 การศึกษาขยายตัวมาถึงภูมิภาคโดยเฉพาะในหาดใหญ่ ที่ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว กรมสามัญศึกษาจึงดำริที่จะเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในหาดใหญ่ขึ้นเป็นแห่งที่ 2 ทางสภาตำบลควนลัง โดยเลขาสภาตำบลควนลัง คือ อาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์ และท่านประธาน คือ กำนันอิ้น วงศ์ชนะ ได้ประสานกับกรมสามัญศึกษา ขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลควนลัง โดยจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่สงวนสำหรับเลี้ยงสัตว์ จำนวน 120 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2521 หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา อาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์และคณะกรรมการการศึกษา ตลอดจนพี่น้องชาวควนลัง ได้ร่วมใจกันเนรมิตอาคารเรียนหลังแรกขึ้นเป็นการชั่วคราวที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดควนลัง จำนวน 10 ห้องเรียน และได้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2521 เป็นวันเปิดเรียนวันแรก อาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์ และอาจารย์พร้อม ยกสง คอยประกาศเรียกชื่อนักเรียน การเรียนการสอนในตำราก็ยังไม่เกิดขึ้น 6 มิถุนายน 2521 อาจารย์สุวิชญ์ ศรีทิพยราษฎร์ เดินทางมารับตำแหน่งผู้บริหาร การเรียนการสอนจึงได้เริ่มขึ้น 21 มิถุนายน 2521 เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ ผู้บริหารพร้อมด้วยครูอาจารย์ก็เริ่มบุกเบิกเพื่อนำโรงเรียนสู่ชุมชนและสังคม โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้น ว่า “ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ” 24 มิถุนายน 2521 อาจารย์สุวิชญ์ ศรีทิพยราษฎร์ และคณะกรรมการสภาตำบลควนลัง ซึ่งมีท่านประธานสภาเป็นผู้ชี้แนวเขตรังวัดที่ดินที่จะสร้างโรงเรียน พร้อมกันนั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ โดยมีเครื่องสักการะครบถ้วนตามประเพณี และในวันที่ 25 มิถุนายน 2521 ครูใหญ่ได้เชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน คนงานภารโรง ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะสร้างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

 • พ.ศ. 2523 ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดควนลังมายังสถานที่แห่งนี้
 • พ.ศ. 2524 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 อาจารย์มาโนชญ์ นวลสุวรรณ มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จำนวนครูและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
 • พ.ศ. 2525 เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2535 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2537 เปิดโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปัจจุบันคือ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ มีผลงานเป็นที่รู้จักของสังคมทั้งทางด้านวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม การกีฬา เป็นอย่างดี นี่คือความภาคภูมิใจของ ชาว ญ.ร.ส.

 • พ.ศ. 2556 เหรียญทองระดับนานาชาติ จากประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ “SNAP LOCK”
 • พ.ศ. 2557 เปิดกองพันนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • พ.ศ. 2558 เปิดธนาคารโรงเรียน สนับสนุนโดย ธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. 2559
 1. เปิดอาคาร 7 ศูนย์ศิลป์
 2. ทีมประชารัฐร่มพะยอม คว้ารางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับประเทศ

การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในหัวข้อ “รักษ์...วัฒนธรรมไทย รักเมืองไทย” ตอน ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน

 • พ.ศ. 2560
 1. 18 ก.ย. 2560 ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA
 2. 20 ส.ค. 2560 ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560
 • พ.ศ. 2561
 1. ครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์มีครู-บุคลากร 196 คน ครูต่างประเทศ 6 คน นักเรียน 2,746 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 34 ห้องเรียน
 2. 27 ก.พ.2561 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2560
 • พ.ศ. 2562 ญรส เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
 • พ.ศ. 2565
 1. พ.ศ. 2565 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
 2. พ.ศ. 2565 รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
 3. พ.ศ. 2565 โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล Government Savings Bank โดยธนาคารออมสิน

พื้นที่เขตบริการ

แก้
 1. เทศบาลนครหาดใหญ่
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา
 3. เทศบาลเมืองคลองแห
 4. เทศบาลเมืองคอหงส์
 5. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
 6. เทศบาลเมืองควนลัง
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
 2. เทศบาลตำบลท่าช้าง
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง

แผนการเรียน

แก้

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้
 1. โปรแกรมทั่วไป
 2. Computer English Program (CEP)
 3. International Program (IP)
 4. Science Math Ability (SMA)

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้
 1. แผนการเรียนทั่วไป ภาษาไทย - สังคม
 2. แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ
 3. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 5. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ-สถาปัต)
 6. International Program (IP)
 7. Science Math Ability (SMA)

คณะสี

แก้

คณะสีมี 6 คณะสี ได้แก่

 1.   สีม่วง สร้อยอินทนิล
 2.   สีฟ้า พยับหมอก
 3.   สีเขียว สะแกวัลย์
 4.   สีเหลือง สุพรรณิการ์
 5.   สีแสด ปาริชาติ
 6.   สีแดง ปรางค์มาลี

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

แก้
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุวิทย์ ศรีทิพยราษฎร์ 21 มิถุนายน 2521 - 26 พฤษจิกายน 2524
2 นายมาโนชญ์ นวลสุวรรณ 27 พฤศจิกายน 2524 - 6 มิถุนายน 2527
3 นายสว่าง หนูสวัสดิ์ 7 มิถุนายน 2527 - 31 ตุลาคม 2534
4 นายประกอบ โสภณ 1 พฤศจิกายน 2534 - 30 กันยายน 2538
5 ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ 1 กุมภาพันธ์ 2539 - 24 มกราคม 2541
6 นายวิทยา รัตนอรุณ 2 กุมภาพันธ์ 2541 - 7 พฤศจิกายน 2543
7 นายปราโมทย์ บางเสน 10 พฤศจิกายน 2543 - 30 กันยายน 2548
8 นายชัยยุทธ บัวตูม 10 กุมภาพันธ์ 2549 - 30 มกราคม 2555
9 นายศุภณัฐ เพชรรัตน์ 1 มีนาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2557
10 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล 23 มีนาคม 2558 - 30 มกราคม 2560
11 นายวิรัช ทองแกมแก้ว 24 มีนาคม 2560 - 30 กันยายน 2563
12 นายศักดินันท์ เหมมัน 29 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

อาคารเรียน

แก้

อาคาร 1 ห้องสำนักงาน

แก้
 

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น มีการจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องพัสดุ,ห้องบริหารงบประมาณ,ห้องบริหารทั่วไป,
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูห้องเรียนโครงการพิเศษ,ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน

อาคาร 2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

แก้
 

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น มีการจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องอาเซียน ห้องธนาคาร ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน

อาคาร 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แก้
 

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องเรียน,ห้องกิจการนักเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน

อาคาร 4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,ห้องแนะแนว

แก้
 

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ,ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน,ห้องแนะแนว

อาคาร 5 ห้องสมุด,ศูนย์คอมพิวเตอร์

แก้
 

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องสมุด
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 521,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 522,ห้องพักครูคอมพิวเตอร์,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 523
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 535,ห้องเรียน,ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

อาคาร 6 ชื่ออาคาร อาคารเฉลิพระเกียรติ 84 พรรษา ห้องวิชาการ,ห้อง GPA,ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย

แก้
 

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ใต้ถุนอาคาร
 • ชั้นที่ 2 ห้องวิชาการ,ห้อง GPA,ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน,ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย
 • ชั้นที่ 4 ห้องเรียน

อาคาร 7 ชื่ออาคาร ศูนย์ศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

แก้
 

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 2 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องเรียนดนตรี,ห้องเรียนศิลปะ,ห้องเรียนนาฏศิลป์
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียน,ห้องเรียน,ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

อาคาร 8 ชื่ออาคาร 40 ปี รัฐประชาสรรค์

แก้

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น อาคารเรียนแบบ 324ล/55 โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ใต้ถุนโล่ง
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 8x8 จำนวน 8 ห้อง
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน 8x8 จำนวน 6 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
        ห้องเรียน 12x12 จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้นที่ 4 ห้องเรียน 8x8 จำนวน 6 ห้อง
        ห้องเรียน 12x12 จำนวน 2 ห้อง

อาคารเอนกประสงค์และห้องพิเศษ

แก้

อาคารศูนย์กีฬา คพฐ. 51

แก้
 

เป็นอาคาร โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • โรงยิมและสนาม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แก้

เป็นอาคาร โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ห้องกองพันนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับประชุมและแสดงนิทรรศการ
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับประชุมและห้องพักครู

อาคารอาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์

แก้
 
 • ห้องเรียน สำหรับประชุมและห้องเรียน มีจำนวน 100-150 ที่นั่ง
 

ศูนย์โสตทัศนศึกษา

แก้
 • ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำหรับประชุมและห้องเรียน มีจำนวน 200-300 ที่นั่ง

ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

แก้
 • ห้องเรียน สำหรับประชุมและห้องเรียน มีจำนวน 50-100 ที่นั่ง

ลานอเนกประสงค์

แก้

ลานพะยอม

แก้
 • เป็นลานอเนกประสงค์ มีหลังคา สำหรับประชุม มีเวทีและแสดงนิทรรศการ

ลานโสภณ

แก้
 • เป็นลานต้นไม้กลางแจ้ง มีที่นั่ง สำหรับประชุม มีเวที

ลานไทร

แก้
 • เป็นลานต้นไม้กลางแจ้ง สำหรับประชุมและแสดงนิทรรศการ

ลานพิกุล

แก้
 • เป็นลานต้นไม้กลางแจ้ง สำหรับประชุมและแสดงนิทรรศการ

รางวัลเกียรติยศ

แก้
 • ปี พ.ศ. 2567

รางวัลชนะเลิศการรแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2567

จัดโดยศาลอุทธรณ์ภาค 9

 
 • ปี พ.ศ. 2567

ทีม YRS New Gen พลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงาน "เท่ได้ต้องไม่บูลลี่"

 

รอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 51 ประจำปี 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องออดิธอเรียม ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานใหญ่

 • ปี พ.ศ. 2566

ทีม YRS New Gen พลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม Southern view Hotel Pattani จังหวัดปัตตานี"

 
 
รางวัลครูดีเด่น สหวิทยาเขต "นครหาดใหญ่"ประจำปี 2565
 • ปี พ.ศ. 2565

รางวัลครูดีเด่น สหวิทยาเขต "นครหาดใหญ่"ประจำปี 2565 สพม.สงขลา สตูล วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

 •  
  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
  ปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ช่วงเช้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์พร้อมใช้สถานที่เพื่อร่วมงานเสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” ถ่ายทอดสดผ่าน Obec Channel เวลา 10.30 น.
 •  
  รางวัลคุรุสดุดี 2563
  ปี พ.ศ. 2563 รางวัลพฤหัสบดี 2563 รางวัลคุรุสดุดี 2563
 • ปี พ.ศ. 2561 ครบรอบ 40 ปี วันก่อนตั้งโรงเรียน 21 มิถุนายน 2561
 • ปี พ.ศ. 2560

ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรคูปองพัฒนาครู 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนระบบออนไลน์ จำนวน 5 รุ่น ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประธานหลักสูตร นายวิรัช ทองแกมแก้ว คณะวิทยากร ดร. สธน เสนาสวัสดิ์,นายสรรค์ชัย ไชยภักดี ,ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน

 

รางวัลชนะเลิศระดับชาติ "เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1" มีกลุ่มครูดีของแผ่นดินเข้าร่วมโครงการกว่า 400 กลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และลงพื้นที่เยี่ยมสภาพจริง โดยมีกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 4 กลุ่ม คือ - กลุ่มครูดีเพชรลำสนธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี - กลุ่มทำดีเพื่อแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จังหวัดอุดรธานี - กลุ่มบึงทับจั่นศิวิไลซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร - กลุ่มพะยอมชูช่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา [เทพ2560.jpg|thumb]] รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน “การผลิตสื่อโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย” 2 เมษายน 2560 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา ทีมหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ๑. นางสาวเด่นนภา ผิวผ่อง ๒. นางสาวธิดารัตน์ คงสม ครูที่ปรึกษา ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน

 
 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับจังหวัด การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “เล่าโกงสู่กันฟัง ตอน แบบนี้ก็เรียกว่าโกง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดย สภานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

โดย นายสรวิศ ประพันธ์วงศ์ นางสาวธิดารัตน์ คงสม นางสาวเด่นนภา ผิวผ่อง ครูที่ปรึกษา ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน

 
ทีมลูกทุ่งร่มพะยอม รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับประเทศ ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน 2559
 • ปี พ.ศ. 2559

รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับประเทศ การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในหัวข้อ “รักษ์...วัฒนธรรมไทย รักเมืองไทย” ตอน ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน โดยทีมลูกทุ่งร่มพะยอม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา

 • ปี พ.ศ. 2559

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ณ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวรัศมี ศตะรัต การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก.ถึง 52 กก.(หญิง)

 • ปี พ.ศ. 2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ นายเกียรติวงศ์ แก้วประถม นายธีระวัตน์ วิไลพงศ์ ครูผู้สอน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่าง วันที่ 29-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

 • ปี พ.ศ. 2559
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 นางสาวรัศมี ศตะรัต การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.หญิง
 • ปี พ.ศ. 2559 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 • ปี พ.ศ. 2558 รางวัลชมเชย MCOT AWARDS 2015 ระดับประเทศ โครงการ ปั่นความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2558 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ CA Got Talent ครั้งที่ 5 ตอน "MC on Stage"
 • ปี พ.ศ. 2558 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ 2558 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 2558 * รางวัลเหรียญทอง นายมนพพร นิมะละ การแข่งขันกีฬายูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวทรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 • ปี พ.ศ. 2558 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 3 รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 • ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เด็กหญิงสหัสมณี สุวรรณชาตรี ครูวาสนา หมัดเส็น
 • ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 นางสาวมานิตา อักษรสว่าง ครูฉันทนา พรหมรักษ์
 • ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

1. เด็กชายจิรากร รักขา 2. นายพนัชกร ไชยถาวร 3. นางสาวมนตรา ชำนาญกิจ 4. นางสาววรัญญา รัตนพันธ์ 5. นางสาวสิตานัน สวยงาม ครูสิริเพ็ญ จันทรัศมีภัทรา ครูธมนวรรณ เพชรเมือง


 • ปี พ.ศ. 2557 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ในงาน "มหกรรม OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล สู่อาเซียน" ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ ได้รับรางวัล ถ้วยเกียรติยศ และ เงินรางวัล 15,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2557 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ศรีสะเกษเกมส์
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสิรชญ์ ศรีจันทร์ การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก(ชาย)
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายมนพพร นิมะละ การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50.00 กก.(ชาย)

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้