บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โรงเรียนสุพรรณภูมิ เดิมชื่อโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465[1] ตั้งอยู่ที่ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนสุพรรณภูมิ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suphanapoom School Suphan Buri
อักษรย่อ ส.พ.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
คติพจน์ สุขา สังฆส สามัคคี (ความสามัคคีของหมู่คณะนำซึ่งความสุข)
ก่อตั้ง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465
เพลง สุพรรณภูมิรวมใจ

ประวัติแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข