โรงเรียนสุพรรณภูมิ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โรงเรียนสุพรรณภูมิ เดิมชื่อโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465[1] ตั้งอยู่ที่ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนสุพรรณภูมิ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suphanapoom School Suphan Buri
อักษรย่อ ส.พ.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
คติพจน์ สุขา สังฆส สามัคคี (ความสามัคคีของหมู่คณะนำซึ่งความสุข)
ก่อตั้ง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465
สี ฟ้า - แดง
เพลง สุพรรณภูมิรวมใจ

ประวัติแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข