โรงเรียนฤทัยทิพย์

โรงเรียนฤทัยทิพย์ (อักษรย่อ: ฤ.ท. , RT) เป็นโรงเรียนเอกชน[2] เมื่อแรกก่อตั้งเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และเป็นคริสตจักรเพื่อนมัสการพระเจ้า โดยปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษา จึงเป็นที่รู้จักของชาวเพชรบูรณ์และถูกเรียกอย่างแพร่หลายว่าเป็น "โรงเรียนกระโปรงแดง" และเป็นโรงเรียนเอกชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. - ปัจจุบันมีอายุ - ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่7 หมู่ที่18 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 ประเทศไทย รหัสสถานศึกษา 116700018

โรงเรียนฤทัยทิพย์
RT.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนประเภทสงเคราะห์[1]
คำขวัญความรู้ คู่ ความดี
เรียนดี มารยาทเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่ชุมชน
ผู้ก่อตั้งศจ.นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน
ผู้อำนวยการนาง สิรินทรา ศรีป้อ
สี███ ███ สีเขียว-ชมพู
เพลงมาร์ชฤทัยทิพย์
ดอกไม้ดอกหางนกยุง
เว็บไซต์http://ruthaitip.thaischool1.in.th/

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

  • ปรัชญาประจำโรงเรียน: "ความรู้ คู่ ความดี"
  • คำขวัญประจำโรงเรียน: "เรียนดี มารยาทเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่ชุมชน"
  • สีประจำโรงเรียน: "เขียว-ชมพู"
  • ตราประจำโรงเรียน: ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปหนังสือ ตอนบนของหนังสือมีหัวใจอยู่ตรงกลางและมีรูปไม้กางเขนอยู่ข้างในหัวใจ ด้านข้างเป็นรูปเปลวไฟทั้งสองด้าน
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกหางนกยุง
  • เพลงประจำโรงเรียน: มาร์ชฤทัยทิพย์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนฤทัยทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีตเป็นคริสตจักรร่วมนิมิตบ้านกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. - โดยศจ.นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต[3] ที่บริเวณทุ่งนา ริมถนนบ้านกลาง-ช้างตะลูด ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ได้แต่งตั้งให้นาง เฉลียง รักซ้อน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. - ในระยะแรกเปิดสอนในระดับประถมศึกษา ต่อมาได้เริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ. - และมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. - ในปี พ.ศ. - ต่อมาได้แต่งตั้งนาง สิรินทรา ศรีป้อ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. –2558 ปัจจุบัน นางอัญธิญา ดำรงแดน เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ ชื่อผู้บริหาร ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 - 2544 – 2547
2 นาง สิรินทรา ศรีป้อ 2550 - 2557
3 นางอัญธิญา ดำรงแดน 2558 – ปัจจุบัน

กิจกรรม-ประเพณีแก้ไข

ชุมนุมและกิจกรรมของ โรงเรียนฤทัยทิพย์แก้ไข

ชุมนุมและกิจกรรมของ โรงเรียนฤทัยทิพย์ ได้มีประวัติมายาวนาน โดยประกอบด้วย ชุมนุมมากมายที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเด็กนักเรียน ด้วยความสมัครใจของตัวนักเรียนเอง และเป็นต้นแบบ ของกิจกรรม ให้กับโรงเรียนอื่นๆ อีกมากมาย

เช่น ชุมนุมรากฐานการดำเนินชีวิต ชุมนุมวงดุริยางค์ ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

อาคารสำคัญในโรงเรียนแก้ไข

 
ห้องธุรการ
 
ศาลาไทย
  • ห้องธุรการ เป็นห้องธุรการของโรงเรียน ใช้เป็นสถานที่ติดต่อราชการการต่างๆ ของโรงเรียน
  • อาคารพระวาทะ ที่สร้างปี พ.ศ. 2542
  • ศาลาไทย เป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียน เป็นสนามกว้าง มีต้นไม้ร่มเย็น และศาลาไทยสำหรับใช้ในการอ่านหนังสือ และพักผ่อนในตอนกลางวัน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข