โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน 5 ไร่ของวัดบางขวาง ในท้องที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา[1]

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ที่ตั้ง
แผนที่
พิกัด13°50′31.1″N 100°29′38.1″E / 13.841972°N 100.493917°E / 13.841972; 100.493917
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญปญฺญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 (124 ปี)
ผู้ก่อตั้งเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)
เขตการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส1012230146
ผู้อำนวยการโรงเรียนดร.พัชรี ศรีสุวรรณ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1–6
เพศสหศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย
สี  น้ำเงิน
  เหลือง
เพลง • "มาร์ชรัตนาธิเบศร์"
 • "น้ำใจรัตนา"
ต้นไม้ราชพฤกษ์
เว็บไซต์www.rt.ac.th

ประวัติ แก้

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443 นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี เกิดจากการริเริ่มของพระอธิการท้วม (พระครูศีลาภิรม) เจ้าอาวาสวัดบางขวาง และเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) ผู้เปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิดโรงเรียน โดยท่านบริจาคเงินจำนวน 100 ชั่ง จัดสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น เป็นอาคารตึก 2 ชั้น 4 ห้องเรียน เปิดเป็นโรงเรียนสอนเด็กชายและหญิง และขนานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2476 เมื่อมีการเปิดโรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนจึงงดรับนักเรียนหญิง คงรับเฉพาะเด็กชาย ต่อมาโรงเรียนได้ขยายพื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนซึ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนกระทั่ง พ.ศ. 2527 จึงรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ในขณะที่โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุนั้น ก็พัฒนาด้านอื่นควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านปกครอง ด้านบริการ ด้านธุรการ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานจนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2531 ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ในด้านนักเรียน มีนักเรียน 7 คนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประเทศในปีการศึกษา 2522, 2525, 2527, 2535, 2544, 2547 และ 2549

ปัจจุบันโรงเรียนรัตนาธิเบศร์เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้ปรับปรุงการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ นิยมความเป็นไทย ยึดหลักประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความมีส่วนร่วมของชุมชน โดยได้มีการสานสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรต่าง ๆ และได้รับความอนุเคราะห์ตลอดมาเป็นอย่างดี

อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-24. สืบค้นเมื่อ 2011-05-09.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้