โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°56′15″N 100°32′47″E / 13.93738°N 100.54650°E / 13.93738; 100.54650

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ได้รับคำนำหน้าโรงเรียนว่า “นวมินทราชินูทิศ” ตามด้วยโรงเรียนพี่เลี้ยง (ขณะนั้น) คือโรงเรียนหอวัง จึงมีชื่อว่า “นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี”

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
Hornon.jpg
ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ภายใต้พระมหามงกุฎ
ที่ตั้ง
119/1 ม.3 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
คำขวัญรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
นำวิชาการ สืบสารงานพระราชดำริ
ผู้ก่อตั้งนาย กว้าง รอบคอบ
วิทยาเขตนนทบุรี
สี███ ███
สีน้ำตาล - สีเหลือง
เพลงมาร์ชนวมินทร์
เว็บไซต์www.hwn.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
อักษรประดิษฐ์ นมร. ตราประจำโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน "นวมินทราชินูทิศ"

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศตั้งขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2535 โดยกรมสามัญศึกษาได้กำหนดโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและเป็นอนุสรณ์สถาน ให้อนุชนรุ่นหลังได้ รำลึกคุณความดี พระองค์ท่านสืบไปอีกทั้งเป็นจุดสกัดไม่ให้นักเรียนในเขตปริมณฑลเข้าไปเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

การเตรียมการก่อตั้งโรงเรียน โดยนายโกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตำแหน่งขณะนั้น) ได้มอบหมาย นายกว้าง รอบคอบ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตำแหน่งขณะนั้น) ดำเนินการประสานการก่อตั้งและได้ติดต่อ ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณหนองสามสาม ถนนศรีสมาน ติดทางเข้าสวนสมเด็จฯ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 20 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา เป็นสถานที่ ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยกรมชลประทานปากเกร็ด และนายดิเรก ถึงฝั่ง นายอำเภอปากเกร็ด การถมที่ดินในบริเวณก่อสร้าง โดยนายล่ำ สุขใจ มีคหบดีประชาชน ร่วมบริจาคทรัพย์ในการดำเนินการ 9 ล้านบาท สมทบกับงบประมาณทางราชการใช้ชื่อโรงเรียนตามที่ได้รับพระราชทานคำนำหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่า “นวมินทราชินูทิศ” ตามด้วยโรงเรียนพี่เลี้ยง (ขณะนั้น) คือ หอวัง และสถานที่ตั้งคือจังหวัดนนทบุรี จึงได้ชื่อว่า “นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี[1]

รายนามผู้บริหารแก้ไข

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี[2]
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง หมายเหตุ
นายสุวรรณ เค้าฝ่าย พ.ศ. 2535พ.ศ. 2540
นายประทุม นวลเขียว พ.ศ. 2540พ.ศ. 2545
นายประสิทธิ์ มีแต้ม พ.ศ. 2546พ.ศ. 2546
นายสน ศรีบุญเรื่อง พ.ศ. 2546พ.ศ. 2554
นายศิริวัฒน์ อาจองค์ พ.ศ. 2554พ.ศ. 2555
ดร.วิทยา ศรีชมภู พ.ศ. 2556พ.ศ. 2557
นายโชคดี วิหคเหิร พ.ศ. 2557พ.ศ. 2559
นาย ไพฑูรย์ จารุสาร พ.ศ. 2559 — พ.ศ. 2563
นาย รังสิมันต์ ยาละ พ.ศ. 2563 — ปัจจุบัน

ระบบการเรียนการสอนแก้ไข

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แบ่งแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

 1. ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 8 ห้อง
 2. ห้องเรียนพิเศษ (Intensive Program ) จำนวน 2 ห้อง
 3. ห้องเรียนพิเศษ ( Intensive English Program or Mini English Program ) จำนวน 2 ห้อง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แบ่งแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี จำนวน 3 ห้อง
 2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ จำนวน 2 ห้อง
 3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง
 4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ห้อง
 5. แผนการเรียนธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง
 6. แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 1 ห้อง
 7. ห้องเรียนพิเศษ (Intensive Program ) จำนวน 2 ห้อง
 8. ห้องเรียนพิเศษ ( Intensive English Program or Mini English Program ) จำนวน 2 ห้อง[ห้องภาคภาษาอังกฤษเป็นศิลป์-คำนวณและวิทย์-คณิต]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

สถานที่ใกล้เคียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติโรงเรียน www.hwn.ac.th
 2. วรสาร หอวังนนท์ ปี2553

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข