โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม (อังกฤษ: Khonsanwitthayakom School) เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนนชุมแพ-หล่มสัก ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
Khonsanwitthayakom School
ที่ตั้ง
170 ถนนชุมแพ-หล่มสัก ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนประจำอำเภอ
ก่อตั้ง17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยเอก จีระศักดิ์ แต่งผิว
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
สี   สีแดง-เทา
เพลงมาร์ชแดงเทา
อักษรย่อค.ส./K.S.
เว็บไซต์http://www.ks.ac.th/index.php/en/

ประวัติ แก้

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2516 โดยกรมสามัญศึกษา (เดิม)ได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 2516 มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 87 คน โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนปริยัติธรรม วัดเจดีย์ เป็นสถานที่เรียนมี ครู 3 คน โดยนายสาธร ชาติอุดมพันธ์ ศึกษาธิการอำเภอคอนสาร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายเกษม อุดมเศรษฐ์ ครูโทโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

  • พ.ศ. 2521 ได้ขยายพื้นที่ออกไปทางทิศใต้ โดยขอบริจาคพื้นที่วัดเกาะม่วงเพื่อปลูกสร้างบ้านพักครู
  • พ.ศ. 2523 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 1 ( มพช.1)
  • พ.ศ. 2527 ได้รับนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • พ.ศ. 2529 เปิดโรงเรียนสาขาที่โนนคูณ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
  • พ.ศ. 2531 โรงเรียนสาขาที่ตำบลโนนคูณ แยกไปเป็น " โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก"
  • พ.ศ. 2536 เปิดโรงเรียนสาขาตำบลห้วยยาง
  • พ.ศ. 2542 โรงเรียนสาขาที่ตำบลห้วยยาง แยกไปเป็น " โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม "
  • พ.ศ. 2547 เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
  • พ.ศ. 2549 ได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1

ปัจจุบันโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (เขื่อนจุฬาภรณ์) และมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม[1]

อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติโรงเรียน". www.ks.ac.th.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้