โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 โรงเรียนมีเนื้อที่ 88 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา บริเวณทิศตะวันออกของโบราณสถานปรางค์กู่สวนแตง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
ที่ตั้ง
116 หมู่ 1 ถนนอรุณประเสิรฐ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
ข้อมูล
ชื่ออื่นKusuantaeng Pittayakhom School
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ ประเภทสหวิทยา
ก่อตั้ง2 มีนาคม พ.ศ. 2527
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ผู้อำนวยการนายศักดิ์ ซารัมย์
จำนวนนักเรียน1,156 คน (10 มิถุนายน 2558)
ชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สี██████ สีแดง-เหลือง
เพลงมาร์ชกู่สวนแตงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ต้นไม้ราชพฤกษ์-ทองกวาว
เว็บไซต์http://www.kspk.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 จัดการเรียนการสอนประเภทสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกชื่อ เรืองศิลป์ สิริสุวลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายวสินัย เสร็จวัฒนารักษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก จำนวนนักเรียนที่เปิดสอนในปีแรก มีจำนวน 3 ห้องเรียน 151 คน สถานที่เรียนครั้งแรกได้อาศัยศาลาวัดราษฎร์ศรัทธาธารและหอประชุมโรงเรียนบ้าน ก.ม.ศูนย์ เป็นสถานที่เรียนในช่วงแรก และได้รับความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนพุทไธสง จำนวน 5 คน มาจัดทำการเรียนการสอนชั่วคราว ต่อมากรมสามัญศึกษาได้บรรจุครูจำนวน 6 คน มาปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนนักเรียนเป็นการถาวร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 และได้ย้ายมาจัดตั้งโรงเรียนในที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 88 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา บริเวณทิศตะวันออกของโบราณสถานปรางค์กู่สวนแตง จนถึงปัจจุบัน

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้ย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้ย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ชุมชน ก.ม.ศูนย์ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีเขตพื้นที่บริการการศึกษา ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ทั้งอำเภอ

สัญลักษณ์แก้ไข

  • ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปปรางค์กู่สวนแตง อยู่ในโล่นักรบโบราณ แถบซ้ายและขวาเป็นคติธรรมของโรงเรียน ส่วนข้างล่างเป็บแถบริบบิ้น มีข้อความข้างในแสดงชื่อโรงเรียน
  • คติธรรมประจำโรงเรียน : "อาวุ เธน เอว ปญฺญา" ปัญญาประดุจดังอาวุธ
  • สีประจำโรงเรียน :      สีแดง -      เหลือง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°33′04″N 102°59′25″E / 15.551010°N 102.990148°E / 15.551010; 102.990148