โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าด่างคลี เป็นสารประกอบไฮดรอกไซด์ของโพแทสเซียม มีสูตรโมเลกุลว่า KOH

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
pellets of potassium hydroxide
crystal structure of KOH
ชื่อตาม IUPAC Potassium hydroxide
ชื่ออื่น Caustic potash
Potash lye
Potassia
Potassium hydrate
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [1310-58-3][CAS]
EC number 215-181-3
UN number 1813
RTECS number TT2100000
ChemSpider ID 14113
คุณสมบัติ
สูตรเคมี KOH
มวลต่อหนึ่งโมล 56.106 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ white solid, deliquescent
ความหนาแน่น 2.044 g/cm3
จุดหลอมเหลว

420 °C

จุดเดือด

1327 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 1100 g/L (25 °C)
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก monoclinic
Coordination
geometry
octahedral
ความอันตราย
MSDS ICSC 0357
การจำแนกของ EU Corrosive (C)
Harmful (Xn)
EU Index 019-002-00-8
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
1
 
R-phrases R22, R35
S-phrases (S1/2), S26, S36/37/39, S45
จุดวาบไฟ Non-flammable
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี