โทชิโกะ ฮิงาชิกูนิ

โทชิโกะ ฮิงาชิกูนิ (ญี่ปุ่น: 東久邇聡子โรมาจิHigashikuni Toshiko; 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2439 — 5 มีนาคม พ.ศ. 2521) หรือพระนามเดิม เจ้าหญิงโทชิโกะ ยาซุโนะมิยะ (ญี่ปุ่น: 泰宮聡子内親王โรมาจิYasu-no-miya Toshiko Naishinnō) เป็นพระราชธิดาองค์เล็กในจักรพรรดิเมจิ ที่ประสูติแต่พระสนมซาจิโกะ โซโนะ และเป็นพระชายาของเจ้าชายนารูฮิโกะ ฮิงาชิกูนิโนะมิยะ แต่ภายหลังได้ถูกถอดจากฐานันดรศักดิ์

โทชิโกะ ฮิงาชิกูนิ
เกิดเจ้าหญิงโทชิโกะ ยาซุโนะมิยะ
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2439
โตเกียว จักรวรรดิญี่ปุ่น
เสียชีวิต5 มีนาคม พ.ศ. 2521 (81 ปี)
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
คู่สมรสนารูฮิโกะ ฮิงาชิกูนิ (พ.ศ. 2458–2521)
บุตรโมริฮิโระ ฮิงาชิกูนิ
เจ้าชายโมโรมาซะ
อากิตสึเนะ อาวาตะ
โทชิฮิโกะ ทารามะ
บิดามารดาจักรพรรดิเมจิ
ซาจิโกะ โซโนะ

พระประวัติ

แก้

เจ้าหญิงโทชิโกะเป็นพระราชธิดาในจักรพรรดิเมจิ ที่ประสูติแต่พระสนมซาจิโกะ โซโนะ (ญี่ปุ่น: 園祥子โรมาจิSono Sachiko) ขณะยังทรงพระเยาว์มีพระอิสริยยศที่ "ยาซุโนะมิยะ" (ญี่ปุ่น: 泰宮โรมาจิYasu-no-miya) มีพระพี่น้องร่วมพระชนก-ชนนี 8 พระองค์ จากจำนวนพระพี่น้องร่วมพระชนกทั้งหมด 15 พระองค์

เจ้าหญิงโทชิโกะเสกสมรสกับเจ้าชายนารูฮิโกะ ฮิงาชิกูนิโนะมิยะ (ญี่ปุ่น: 東久邇宮稔彦王โรมาจิHigashikuni-no-miya Naruhiko Ō) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 โดยจักรพรรดิเมจิโปรดเกล้าพระราชทานพระอิสริยยศ "ฮิงาชิกูนิโนะมิยะ" แก่เจ้าชายนารูฮิโกะเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449

เจ้าหญิงโทชิโกะและเจ้าชายนารูฮิโกะมีพระโอรสด้วยกัน 4 พระองค์

  1. เจ้าชายโมริฮิโระ (ญี่ปุ่น: 盛厚王โรมาจิMorohiro Ō; 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512) เสกสมรสกับเจ้าหญิงชิเงโกะ เทรุโนะมิยะ และโยชิโกะ เทราโอะ มีพระโอรส-ธิดาทั้งหมด 7 คน ภายหลังถูกถอดจากฐานันดรศักดิ์
  2. เจ้าชายโมโรมาซะ (ญี่ปุ่น: 師正王โรมาจิMoromasa Ō; 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 – 1 กันยายน พ.ศ. 2466) สิ้นพระชนม์ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต พ.ศ. 2466
  3. เจ้าชายอากิตสึเนะ (ญี่ปุ่น: 彰常王โรมาจิAkitsune Ō; 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ใช้พระนามว่ามาร์ควิสอากิตสึเนะ อาวาตะ (粟田彰常) เสกสมรสกับฮิซาเอะ ฮาตานากะ มีบุตรสองคน
  4. เจ้าชายโทชิฮิโกะ (ญี่ปุ่น: 俊彦王โรมาจิToshihiko Ō; 24 มีนาคม พ.ศ. 2472 – 15 เมษายน พ.ศ. 2558) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ใช้พระนามว่าเคานต์โทชิฮิโกะ ทารามะ (多羅間俊彦) เสกสมรสกับคัตสึโกะ ทารามะ

หลังการยึดครองญี่ปุ่นของสหรัฐ เจ้านายมหาสาขาต่าง ๆ ของราชวงศ์เบญจมาศอันรวมไปถึงราชสกุลฮิงาชิกูนิถูกถอดจากฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2490 พระองค์ดำรงพระชนม์อย่างสามัญชนจนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2521 สิริพระชันษา 81 ปี

พระเกียรติยศ

แก้

พระอิสริยยศ

แก้
  • 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2439 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 : เจ้าหญิงโทชิโกะ ยาซุโนะมิยะ
  • 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2490 : เจ้าหญิงโทชิโกะ พระชายาในเจ้าชายนารูฮิโกะ
  • 14 ตุลาคม พ.ศ. 2490 — 5 มีนาคม พ.ศ. 2521 : นางโทชิโกะ ฮิงาชิกูนิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้