โจคิว (ญี่ปุ่น: 承久โรมาจิ: 'Jōkyū') หรือ โชคิว ปี รัชศก ของ ญี่ปุ่น หลังจากปี เก็มโป และก่อนปี โจโอ โดยรัชศกนี้อยู่ในช่วง เดือนเมษายน ค.ศ. 1219 - เดือนเมษายน ค.ศ. 1222 ตรงกับรัชสมัยของ จักรพรรดิจุนโตะกุ

เปลี่ยนปีรัชศกแก้ไข

  • ค.ศ. 1219 : ได้มีการประกาศใช้ปีรัชศกใหม่คือปี โจคิว เพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นรัชสมัยของจักรพรรดิองค์ใหม่เนื่องจากรัชศกเก่าคือปี เก็มโป ได้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งได้มีการบังคับใช้ในปีเก็มโป ที่ 3 เมื่อวันที่ 6 เดือน 12 ปี ค.ศ. 1219

เหตุการณ์ในปีโจคิวแก้ไข

  • 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1221 (วันที่ 20 เดือน 4 ปี โจคิว ที่ 3) : ปีที่ 11 ในรัชสมัยของจักรพรรดิจุนโตะกุองค์จักรพรรดิทรงสละราชสมบัติให้กับ เจ้าชายคะเนะนะริ พระชนมายุเพียง 4 พรรษาขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ต่อมาเป็น จักรพรรดิชูเกียว โดยรัชสมัยของจักรพรรดิชูเกียวมีระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นเพียงเดือนเศษเท่านั้นโดยมี ไดโจโฮโอ โกะ-โทะบะ พระอัยกา (ปู่) กุมพระราชอำนาจไว้ตลอดรัชกาล
  • 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1221 (วันที่ 9 เดือน 7 ปี โจคิว ที่ 3) : จักรพรรดิจุนโตะกุทรงถูกบีบให้สละราชบัลลังก์โดยมิได้สถาปนารัชทายาททำให้ผู้สืบราชบัลลังก์องค์ต่อมาคือ เจ้าชายโทะโยะฮิโตะ พระราชนัดดาอีกพระองค์ของไดโจโฮโอโกะ-โทะบะขึ้นสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศต่อมาเป็น จักรพรรดิโกะ-โฮะริกะวะ

การสละราชบัลลังก์ของจักรพรรดิจุนโตะกุครั้งนี้เกิดขึ้น 2 เดือนหลังจาก สงครามปีโจคิว ทำให้พระองค์มิได้รับการยอมรับว่าเป็นจักรพรรดิจนกระทั่งปี ค.ศ. 1870 ในรัชสมัยของ จักรพรรดิเมจิ พระองค์จึงได้รับการรับรองขึ้นเป็นจักรพรรดิอีกครั้ง

ตารางเทียบศักราชแก้ไข

โจคิว 1 2 3 4
ค.ศ. 1219 1220 1221 1222
พ.ศ. 1762 1763 1764 1765

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า โจคิว ถัดไป
เก็มโป    
ปีรัชศกญี่ปุ่น
(1219 - 1222)
  โจโอ