โครงการอะพอลโล

"อะพอลโล" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับเทพเจ้ากรีก ดูที่ อพอลโล
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อพอลโล (แก้ความกำกวม)

โครงการอะพอลโล เป็นโครงการที่ 3 ต่อเนื่องมาจากเมอร์คิวรีและเจมินี มีเป้าหมายสำคัญคือ จะนำมนุษย์ลงไปสำรวจดวงจันทร์ ใช้มนุษย์อวกาศขึ้นไปครั้งละ 3 คน ตัวยานอวกาศประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ

 1. ยานบังคับการ
 2. ยานบริการ
 3. ยานลงดวงจันทร์
ตราโครงการอะพอลโล

โครงการอะพอลโล เริ่มส่งมนุษย์ขึ้นโคจรในอะพอลโล โดยขึ้นไปโคจรรอบโลก 163 รอบ ในปี พ.ศ. 2511 โดยมนุษย์อวกาศชุดแรกลงไปเหยียบดวงจันทร์คือนักบินของยานอะพอลโล 11 จำนวน3 คน คือ นีล อาร์มสตรอง เอ็ดวิน อี-แอลดริน และไมเคิล คอลลินส์

ประวัติแก้ไข

โครงการอะพอลโลเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1961 จากการที่จอห์น เอฟ เคเนอดี้ไดัประกาศต่อสาธารณชนว่าสหรัฐฯจะต้องไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ภายในสิ้นปี 1970 ทำให้NASAจึงเริ่มแผนปฏิบัติการโครงการส่งนักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์ที่ชื่อว่า อะพอลโล แต่เริ่มต้นโครงการอะพอลโล 1 (เดิมเรียกว่า AS-201 ก่อนที่จะมาเปลี่ยนในโครงการอะพอลโล 4) ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นักบินทั้ง 3 คนเสียชีวิต จึงได้ชะลอแผนโครงการ และมาเริ่มต้นต่อในโครงการอะพอลโล 4 จนถึงโครงการอะพอลโล 17 ก็เกิดเหตุการณ์สงครามเวียดนามจึงได้ยกเลิกโครงการอะพอลโล 18-20 ไป เพื่อลดงบประมาณลงไป

รายละเอียดโครงการแก้ไข

 1. อะพอลโล 1 (27 มกราคม ค.ศ. 1967) เกิดอุบัติเหตุนักบินเสียชีวิต 3 คน
 2. อะพอลโล 4 ทดสอบโครจรรอบโลก
 3. อะพอลโล 5 ทดสอบโครจรรอบโลก
 4. อะพอลโล 6 ทดสอบโครจรรอบโลก
 5. อะพอลโล 7 ทดสอบโครจรรอบโลกโดยมีนักบิน
 6. อะพอลโล 8 (21 ธันวาคม ค.ศ. 1968) ทดสอบโคจรรอบดวงจันทร์
 7. อะพอลโล 10 (18 พฤษภาคม ค.ศ. 1969) ทดสอบโคจรรอบดวงจันทร์โดยมีนักบิน
 8. อะพอลโล 11 (16 กรกฎาคม ค.ศ. 1969) ลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งแรก
 9. อะพอลโล 12 (14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969) ลงจอดบนดวงจันทร์
 10. อะพอลโล 13 (11 เมษายน ค.ศ. 1970) เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ลงจอด
 11. อะพอลโล 14 ลงจอดบนดวงจันทร์
 12. อะพอลโล 15 ลงจอดบนดวงจันทร์
 13. อะพอลโล 16 ลงจอดบนดวงจันทร์
 14. อะพอลโล 17 ลงจอดบนดวงจันทร์ ครั้งสุดท้าย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข