38°53′23″N 77°0′32″W / 38.88972°N 77.00889°W / 38.88972; -77.00889 รัฐสภาสหรัฐ (อังกฤษ: United States Congress) หรือ สภาคองเกรส เป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดในรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งเป็นระบบสภาคู่ อันประกอบด้วย วุฒิสภา (Senate) และ สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) มีที่ประชุมที่อาคารรัฐสภาสหรัฐ สมาชิกของทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง อย่างไรก็ตามหากวุฒิสมาชิกตำแหน่งใดว่างลงอาจจะให้ผู้ว่าการรัฐเสนอชื่อแทนได้ รัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดที่มีสิทธิลงมติจำนวน 535 คน แบ่งเป็น 435 คนจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตัวแทนจากเขตเลือกตั้ง (district) โดยมีวาระสองปี และสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 100 คน รองประธานาธิบดีสหรัฐสามารถออกเสียงลงมติในวุฒิสภาได้เฉพาะในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกที่ไม่มีสิทธิลงมติจำนวน 6 คน[1]

รัฐสภาสหรัฐ

United States Congress
รัฐสภาสหรัฐ ชุดที่ 118
ประเภท
ประเภท
องค์ประกอบวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ประวัติ
ก่อตั้ง4 มีนาคม 1789
(235 ปีก่อน)
 (1789-03-04)
ก่อนหน้ารัฐสภาแห่งสมาพันธ์
ผู้บริหาร
กมลา แฮร์ริส (D)
ตั้งแต่ 20 มกราคม 2021
แพตตี เมอร์เรย์ (D)
ตั้งแต่ 3 มกราคม 2023
ไมค์ จอห์นสัน (R)
ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2023
โครงสร้าง
สมาชิก535 คน
  • สมาชิกวุฒิสภา 100 คน
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 435 คน
กลุ่มการเมืองใน
วุฒิสภา
ฝ่ายข้างมาก (51)
  •   เดโมแครต (48)
  •   อิสระ (3)

ฝ่ายข้างน้อย (49)

กลุ่มการเมืองใน
สภาผู้แทนราษฎร
ฝ่ายข้างมาก (219)

ฝ่ายข้างน้อย (212)

การเลือกตั้ง
ระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งล่าสุด
8 พฤศจิกายน 2022
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุด
8 พฤศจิกายน 2022
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งหน้า
5 พฤศจิกายน 2024
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหน้า
5 พฤศจิกายน 2024
ที่ประชุม
อาคารรัฐสภาสหรัฐ
วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐ
เว็บไซต์
www.congress.gov
รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญสหรัฐ

รัฐสภาสมัยหนึ่งมีวาระคราวละ 2 ปี โดยเริ่มในเดือนมกราคม โดยสมัยปัจจุบันคือสมัยที่ 117 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระคราวละสองปี โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุดซึ่งในแต่ละเขตเลือกตั้งมีผู้แทนคนเดียว โดยแบ่งเขตเลือกตั้งตามจำนวนประชากรที่ระบุไว้ในเขตการเลือกตั้งซึ่งเปลื่ยนแปลงได้ทุกสิบปีจากผลการสำรวจสำมะโนประชากรโดยแต่ละรัฐจะต้องมีผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งคน สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยคะแนนเสียงรวมของแต่รัฐโดยมีวาระครามละ 6 ปี โดยมีวาระเหลื่อมกัน ซึ่งทุกสองปีหนึ่งในสามของสมาชิกวุฒิสภาจะต้องได้รับเลือกตั้งใหม่ แต่ละรัฐมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนสองคนไม่ว่าจะเป็นรัฐมีขนาดประชากรใหญ่หรือน้อยเท่าใด ในปัจจุบันมีสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 100 คนจาก 50 รัฐทั่วสหรัฐ

มาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐบัญญัติให้สมาชิกรัฐสภาจะต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปีบริบูรณ์ (สภาผู้แทนราษฎร) และ 30 ปีบริบูรณ์ (วุฒิสภา) และจะต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐมาอย่างน้อยเจ็ดปี (สภาผู้แทนราษฎร) หรือเก้าปี (วุฒิสภา) และจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในรัฐซึ่งจะเข้าสมัครเป็นผู้แทน โดยสมาชิกรัฐสภาไม่กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่ง จึงสามารถเข้ารับการเลือกตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ภาพรวม แก้

รัฐธรรมนูญสหรัฐให้อำนาจในการออกกฎหมายแก่รัฐสภาทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจเท่ากันในกระบวนการออกกฎหมาย มาตราหนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐบัญญัติว่า "อำนาจนิติบัญญัติทั้งปวงที่มอบให้นั้นตกเป็นของรัฐสภาแห่งสหรัฐอันประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร" กฎหมายทุกฉบับที่นำมาปฏิบัติได้ต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งสองสภา แต่รัฐธรรมนูญให้อำนาจพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างแก่ทั้งสองสภา เช่นวุฒิสภามีอำนาจในการอนุมัติและให้สัตยาบันในสนธิสัญญา และการแต่งตั้งผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐบาลที่เสนอชื่อโดยประธานาธิบดี ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะเสนอ นอกจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ยังมีอำนาจฟ้องขับเจ้าหน้าที่ชั้นสูงออกจากตำแหน่ง (impeachment) ขณะที่วุฒิสภามีอำนาจในการพิจารณาฟ้องดังกล่าว[2] ซึ่งจะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากพิเศษ (สองในสาม) ของวุฒิสภาจึงจะสามารถถอดถอนบุคคลที่ถูกยื่นฟ้องออกจากตำแหน่งได้[2]

สมัยประชุมของรัฐสภาสหรัฐมีวาระคราวละ 2 ปี โดยเริ่มขึ้นทุกวันที่ 3 มกราคม และจบลงในวันที่ 3 มกราคมในสองปีถัดไป โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 20 ซึ่งสมัยประชุมจะเริ่มในเวลาเที่ยงวันของวันที่สามในเดือนมกราคมของทุกๆ สองปีที่ลงท้ายด้วยเลขคี่ สมาชิกวุฒิสภาเรียกว่า "วุฒิสมาชิก" (senators) ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียก "ผู้แทน" (representatives) หรือ "สมาชิกรัฐสภา" (congressmen/congresswomen)

รัฐสภายังมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการปกครองของวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐ


ดูเพิ่ม แก้

หมายเหตุ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Membership of the 116th Congress: A Profile". Congressional Research Service. p. 4. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 14, 2021. สืบค้นเมื่อ 5 March 2020. Congress is composed of 541 individuals from the 50 states, the District of Columbia, Guam, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Puerto Rico.
  2. 2.0 2.1 John V. Sullivan (July 24, 2007). "How Our Laws Are Made". U.S. House of Representatives. สืบค้นเมื่อ November 27, 2016.