ประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐ

ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐ (หรือ ประธานวุฒิสภาชั่วคราว) เป็นผู้ทรงอำนาจเป็นลำดับที่สองของวุฒิสภาสหรัฐ มาตรา 1 วรรค 3 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐ ได้บัญญัติไว้ว่า รองประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ แต่ในฐานะประธานวุฒิสภาต้องมอบอำนาจให้วุฒิสภาเลือกประธานชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีรองประธานาธิบดีไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ บทบาทของประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐนั้น แตกต่างจาก รองประธานาธิบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา คือ ได้รับการลงคะแนนเสียงจากวุฒิสมาชิกส่วนมาก ทั้งยังสามารถอภิปราย หรือ ลงคะแนนเสียงได้ในทุกๆญัตติ

ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐ
President Pro Tempore US Senate Seal.svg
ตราประจำตำแหน่งประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐ
Leahy2009.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
แพทริก ลีฮี

ตั้งแต่ 20 มกราคม 2021
รัฐสภาสหรัฐ
วุฒิสภาสหรัฐ
การเรียกขานท่านประธานฯ
(เมื่อทำหน้าที่บนบัลลังก์)
ฯพณฯ
(อย่างเป็นทางการ)
จวนWashington, D.C.
ที่ว่าการUnited States Capitol, District of Columbia, U.S.
ผู้แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ
วาระตามอัธยาศัยของวุฒิสมาชิก และเลือกใหม่ตามสมัยการเปิดประชุมของวุฒิสภา หรือ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ตราสารจัดตั้งรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ
สถาปนามีนาคม 4, 1789; 233 ปีก่อน (1789-03-04)
คนแรกจอห์น แลงดอน
เมษายน 6, 1789
ตำแหน่งที่มาแทนThird[1]
รองสมาชิกคนใด ๆ ของวุฒิสภา ตามที่ประธานชั่วคราวกำหนดไว้ ปรกติมักเป็นสมาชิกพรรคเสียงข้างมาก

ถึงกระนั้นประธานวุฒิสภาชั่วคราวยังมีเอกสิทธิ์และอำนาจพอสมควร และเมื่อรองประธานาธิบดีสหรัฐไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ประธานวุฒิสภาชั่วคราวถือเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการประชุม ในทางปฏิบัติ, รองประธานาธิบดีหรือประธานวุฒิสภาชั่วคราวมักจะไม่เป็นประธานในการประชุมเสมอไป แต่อาจหมุนเวียนให้วุฒิสมาชิกระดับไม่อาวุโสของพรรคเสียงข้างมากได้เข้ามาทำหน้าที่บ้างเพื่อสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่คริสต์ศักราช 1890, วุฒิสมาชิกระดับอาวุโสของพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ มักถูกรับเลือกให้เป็นประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐจนกระทั่งหมดวาระและมีการเลือกตั้งใหม่ โดยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปีคริสต์ศักราช 1949 ตั้งแต่การตรารัฐบัญญัติลำดับการสืบทอดในการดำรงประธานาธิบดี 1947 ประธานชั่วคราววุฒิสภา มีศักดิ์ในลำดับที่ 3 ของการสืบทอดตำแหน่งคือ หลังจาก 1) รองประธานาธิบดี 2.)ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ก่อนหน้า 4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งจะเป็นไปตามอัตฺโนมัติเฉพาะการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเท่านั้น ส่วนตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะว่างเว้นไว้ จนกระทั่งมีการแต่งตั้งใหม่ ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐมาตรา 25

ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน คือ ชัค เกรสลี่ย์ วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2019 เป็น ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐ คนที่ 91 เมื่อสืบต่อจาก ออรินท์ แฮชท์ ที่ประกาศเกษียณตนล่วงหน้า มีผลวันที่ 3 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา

ก่อนหน้า ประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐ ถัดไป
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2leftarrow.png Seal of the President of the United States.svg
ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ลำดับที่ 3

2rightarrow.png รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  1. "3 U.S. Code § 19 - Vacancy in offices of both President and Vice President; officers eligible to act".