แนวร่วมปฏิวัติเพื่อเอกราชติมอร์ตะวันออก

แนวร่วมปฏิวัติเพื่อเอกราชติมอร์ตะวันออก (อังกฤษ: Revolutionary Front for an Independent East Timor; เฟรติลิน, โปรตุเกส: Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente or FReTiLIn) เป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายในติมอร์ตะวันออก มีที่นั่งในสภาแห่งชาติและจัดตั้งรัฐบาลในติมอร์ตะวันออกตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึง พ.ศ. 2550 พรรคเริ่มจากเป็นขบวนการต่อต้านที่ต่อสู้พื่อเอกราชของติมอร์ตะวันออก ครั้งแรกเพื่อเป็นเอกราชจากโปรตุเกส และต่อจากนั้นเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 – 2541 ในครั้งแรกเรียกว่าสมาคมประชาธิปไตยสังคมติมอร์ เมื่อติมอร์ตะวันออกได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียจึงแตกออกเป็นหลายพรรค

ธงของขบวนการเฟรติลิน

ประวัติก่อนได้รับเอกราชแก้ไข

ใน พ.ศ. 2521 นีกูเลา ดุช ไรช์ ลูบาตู ผู้นำกลุ่มถูกทหารอินโดนีเซียฆ่า ต่อมาได้มีการตั้งกองทหารที่เป็นสาขาของกลุ่มต่อสู้แบบกองโจรเพื่อต่อต้านทหารอินโดนีเซีย

ประวัติหลังได้รับเอกราชแก้ไข

จากการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2544 เฟรติลินได้คะแนนเสียง 57.4% และได้ 55 ที่นั่งจากทั้งหมด 88 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 เฟรติลินได้คะแนนเสียงลดลง เหลือเพียง 29% และได้ 21 ที่นั่ง.[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "National Provisional Results from the 30 June 2007 Parliamentary Elections", Comissão Nacional de Eleições Timor-Leste, July 9, 2007. Archived 2007-10-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน