เอิร์ท

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เอิร์ท (อ. Earth) อาจหมายถึง :

คำทับศัพท์
คำแปลอื่นในภาษาอังกฤษ
  • โลก ดาวเคราะห์ที่มนุษย์อาศัยอยู่
  • ธาตุดิน ธาตุชนิดหนึ่งในธาตุหลักทั้ง 4 ตามความเชื่อเก่าแก่ในหลายวัฒนธรรม
  • ดิน วัตถุจากปฐพีภาคพื้นโลก
  • สายดิน จุดที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าศูนย์

บุคคลแก้ไข

ไทยแก้ไข

ในภาษาไทย "เอิร์ท" หรือคำที่ออกเสียงคล้ายกัน อาจเป็นชื่อเล่นของบุคคล

ต่างประเทศแก้ไข

ในภาษาต่างประเทศ "เอิร์ท" อาจเป็นสมญานามหรือนามแฝงของบุคคล

ชื่อศิลปินหรือตัวละครต่างประเทศ ดูหัวข้อถัดไป

วรรณกรรมแก้ไข

ดนตรีแก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข

รายการโทรทัศน์แก้ไข

การ์ตูน และเกมส์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข